Meer over Bingel Evaluatie


Bingel Evaluatie-tegel

In Bingel Evaluatie kies je voor je volgsystemen. Voorgemaakte volgsystemen (bv. CITO, Toeters, AVI, …), volgsystemen gegenereerd op basis van je leerplan of eigen volgsystemenDe resultaten van je ingevulde volgsystemen kan je raadplegen in de Bingel Zorg leerlingenfiches.

Bingel volgsystemen

Eigen volgsysteem aanmaken

Bij het aanmaken van een eigen volgsysteem beslis jij over de doelgroep(en) die het volgsysteem zullen gebruiken, welke quotaties je hanteert (bv. goed, matig en slecht) met een gepaste kleur/icoon, wat de invulmomenten zijn. Je kiest je evaluatieniveau’s en de feitelijke inhoud (doelen) per niveau.