Meer over Bingel Zorg


Schooleigen zorg-instellingen

Om de zorgvisie van jouw school te weerspiegelen kan je als school eigen zorgtypes, thema’s en redelijke aanpassingen instellen. Voor het invoeren van notities kan er voor elk zorgtype een sjabloon aangemaakt worden met een vooraf ingestelde opmaak/inhoud als richtlijn.

Het zorgschrift

Het zorgschrift vervangt de papieren versie. Hierin kan je  al je zorgnotities snel ingeven of een zorgvraag stellen.

Voeg notities toe die toegewezen worden aan een leerling of een groep, en label ze op thema en type. Zo zijn ze achteraf makkelijk terug te vinden.
Alles wat je invoert, wordt bewaard, en vormt zo uiteindelijk het hele traject van een leerling. Een traject dat je ook stap-voor-stap kan opvolgen via de tijdlijn.

Notities

Bingel Zorg notitie

Een notitie invoeren kan snel en eenvoudig. Je geeft in wat er gebeurd is, waar het over ging en of het betrekking heeft op één of meerdere leerlingen (uit verschillende klassen). Jij beslist wie je notitie kan zien. Notities kun je filteren, sorteren, zoeken en exporteren.

Informatie die je aan een notitie kan toevoegen:

 • Zorgtype (schooleigen types al dan niet met een eigen sjabloon als richtlijn, bv. observatie, opvolging, oudercontact, zorgoverleg, ….)
 • Éen of meerdere schooleigen thema’s (schooleigen thema’s  bv. pestproblematiek, sociale vaardigheden, leren leren, ….)
 • Je eigen bevindingen
 • Aangehechte bestanden
 • Taken

Taken toevoegen

Bingel Zorg taak

Vanuit de notitie kan eenvoudig een nieuwe taak aangemaakt worden. Taken kunnen aan één of meerdere personen toegekend worden (ook aan jezelf). Vanuit het takenbeheer kan je met één klik terugkeren naar bijbehorende notitie.

Totaaloverzicht

Bingel Zorg notitieoverzicht

Alle notities worden bewaard in een zorgoverzicht dat je kan bekijken per leerling of per groep. Zo heb je als leraar een duidelijk overzicht van hoe het met aparte leerlingen of met een hele klas gaat. Als zorgcoördinator of directie heb je toegang tot een waardevol overzicht samengesteld uit de notities.  Dit in lijst- en grafiekvorm. In één oogopslag krijg je inzicht in de gegevens op school-, groeps-, klas- of leerlingenniveau.
De handige filters zorgen ervoor dat je alleen de informatie krijgt die je nodig hebt.

Leerlingenfiche

Bingel Zorg fiche

Iedere leerling beschikt ook over een ‘zorgfiche‘. In deze fiche worden de gegevens over de leerling uit de notities, Bingel Planner, Bingel Zorg, Bingel Evaluatie en andere Bingel toepassingen gecombineerd. Deze zorgfiche geeft een mooi beeld van hoe er op school met de leerling wordt gewerkt.

De gegevens van de fiche passen zich aan volgens de beschikbare informatie, zo kan een fiche volgende gegevens bevatten:

 • Administratieve informatie (diagnoses, verslagen, bijlagen …)
 • Zorggroepen waar de leerling deel van uitmaakt
 • Zorgcontinuüm met zorgniveau en redelijke aanpassingen
 • De verschillende thema’s die voor deze leerling aangehaald worden in de notities, waarbij je kan doorklikken naar de notitie
 • De thuissituatie
 • Diagnoses en verslagen
 • Medische informatie
 • Dominante hand
 • Extra informatie
De fiche wordt aangevuld met grafieken die visueel inzicht geven over de inspanningen die voor de leerling geleverd zijn. Hier horen ook de volgsystemen uit Bingel Evaluatie bij die voor de leerling ingevuld worden.

Tijdslijn

Bingel Zorg tijdlijn
De tijdslijn geeft een chronologisch overzicht van alle inspanningen die ondernomen werden. De iconen verduidelijken de verschillende stappen zodat je een helder overzicht hebt.

Takenbeheer

Bingel Zorg taakoverzicht
In het takenbeheer kan je het taakoverzicht raadplegen, zelf taken toevoegen, delegeren en opvolgen.