Overzicht differentiatiemodule


Aan de slag met de differentiatiemodule in Bingel

Door het coronavirus is een situatie ontstaan die nieuw is. Voor jou als leerkracht, voor de kinderen en de ouders. Dat is even wennen en we willen je hierbij maximaal ondersteunen.

Overzichtslijsten van oefeningen in Bingel per leermiddel

Op deze pagina kan je de overzichtslijsten downloaden van de oefeningen voor de leermiddelen met een differentiatiemodule in Bingel. Zo kan je snel en efficiënt aan de slag.

In ieder overzicht vind je volgende informatie over de oefeningen:

Oefentijd inschatten (verborgen: niet mogelijk via differentiatiemodule)

Hoeveel tijd gaat een leerling besteden aan de oefeningen die ik geef? Een vraag die bij het geven van taken een belangrijke rol speelt. 
Bingel helpt je hierbij.

Geschatte tijd per oefenreeks

Bij elke oefenreeks in Bingel staat de geschatte tijd aangeduid die een leerling nodig heeft om de oefeningen te maken (in minuten en seconden). Je krijgt ook een inschatting van de totale taaktijd die nodig is om de taak af te werken. Zo kun je de taakbelasting voor de leerlingen bewaken.

Tijdaanduiding bij oefenreeksen