Correctiesleutels


Correctiesleutels van de leermiddelen

Tijdens de lockdown in het derde trimester van schooljaar 2019-2020 en de daarbij horende periode van afstandsonderwijs en online leren, hebben we de correctiesleutels van de werkschriften van het derde trimester uitzonderlijk via deze pagina beschikbaar gesteld. Dit om ook ouders tijdens deze periode de mogelijkheid te geven hun kinderen te helpen bij de zelfcorrectie.

De correctiesleutels van onze werkschriften zijn echter auteursrechterlijk beschermd en de scholen gaan weer gewoon van start. Hierdoor zal je ze vanaf nu niet meer kunnen raadplegen via deze pagina.

Je vindt de correctiesleutels zoals steeds digitaal in de bordboeken van de methodes of op papier in de aparte correctiesleutelboekjes.

Scroll naar top