Bingel - alle nieuwe functionaliteiten op een rij

Februari 2023
Bingel Evaluatie: nieuwe ingave per klas

Geef punten, quotaties en feedback sneller in voor de hele klasgroep. >>> Meer info

December 2022
Bingel bordboek: letterschuif

Je kunt “De letterschuif” openen via het bordboek “Ik lees met hup en aap”. >>> Meer info

Januari 2023
Bingel bordboek: vernieuwde in-en uitzoomknop

Klik 1 keer op de knop “Zoom +” in het VAN IN-wiel.. Het scherm wordt met 1 stap ingezoomd en er verschijnt tevens een uitzoomknop naast het wiel.. Met elke klik op de knop “Zoom +” wordt het scherm… >>> Meer info

Januari 2023
Bingel evaluatie: nieuw rapport per doelgroep

Wil je per doelgroep andere rapportinstellingen en lay-out, dan maak je begin van het schooljaar per leerjaar of graad een apart rapport aan, zelfs al zijn de periodes dezelfde. >>> Meer info

 

Oktober 2022
Bingel evaluatie: rating op basis van bestaande sjablonen

Selecteer een gewenste voorgemaakte systeem zoals sterren, blaadjes, smileys, Vlajo-groeiblaadjes, verkeerslichten, wijzers, letters of nummers. >>> Meer info

November 2022
Bingel evaluatie: Gemiddelde en mediaan op het rapport

Zet de schakelaar aan of uit om gemiddelde en mediaan weergeven in het synthesevenster. >>> Meer info

December 2022
Bingel evaluatie: feedback bij een voorgemaakt volgsysteem

Klik op de tekstballon om je feedback toe te voegen bij een volgsysteem als AVI, TOETERS, LVS, enz… >>> Meer info

September 2022
Bingel bordboek vernieuwingen
  • uitleg bij alle iconen
  • vereenvoudigde functionaliteiten
  • handige plaats voor de iconen ‘volledig scherm’ en ‘enkele/dubbele pagina’ rechtsboven
  • functionaliteiten in de menubalk gegroepeerd

Naar de bordboek-helppagina’s

September 2022
Bingel zorg: afdrukken genormeerde volgsystemen

Vanuit Bingel dashboards kan je afdrukken maken van je genormeerde volgsystemen door rechtsbovenaan op icoon ‘printer’ te klikken. Meer lezen

Augustus 2022
Bingel toetsen: toetsresultaten invullen nu veel eenvoudiger en overzichtelijker

De tabel om toetsresultaten in te vullen werd verbeterd. Bekijk de mogelijkheden.

  • Bij het invullen van de resultaten zijn de toetsvragen ;zichtbaar.
  • De afdruk van de resultaten is verbeterd, en je kan de resultaten nu ook naar Excel exporteren.
Juni 2022
Bingel zorg en evaluatie: historiek van voorgemaakte volgsystemen raadplegen

 Via een nieuw dashboard in Bingel Zorg krijg je een volledig historisch overzicht van de voorgemaakte volgsystemen per klasgroep. Meer lezen

Bingel dashboards

Juni 2022
Bingel zorg en evaluatie: historiek van eigengemaakte volgsystemen raadplegen

 Via een nieuw dashboard in Bingel Zorg krijg je een volledig historisch overzicht van de eigengemaakte volgsystemen per klasgroep. Meer lezen

Bingel historiek eigengemaakte volgsystemen

April 2022
Bingel evaluatie: verbeterde lay-out feedback op rapport

We hebben de manier waarop de feedback op verschillende niveaus op het rapport verschijnt sterk verbeterd. Feedback op leergebied en leerdomein staat boven de toets, feedback bij de toets staat onder de toets. Meer lezen

Bingel evaluatie rapport feedback

April 2022
Bingel evaluatie: redelijke aanpassingen op rapport

 Op het rapport kun je de redelijke aanpassingen vanuit de fiche in Bingel Zorg afdrukken. Deze kunnen zowel bij een leergebied, leerdomein, volgsysteem of apart onderin op de afdruk getoond worden. Meer lezen

Bingel Evaluatie redelijke aanpassingen
Bingel Evaluatie redelijke aanpassingen
Februari 2022
Bingel evaluatie: afdruk vier periodes per volgsysteem

Op het syntheserapport worden de laatste 6 periodes samen afgedrukt. Meer lezen

Februari 2022
Bingel evaluatie: syntheserapporten instellen

De schoolbeheerder kan via de rapportinstellingen bepalen hoe de afdruk van het syntheserapport er precies zal uitzien. Meer lezen

Februari 2022
Bingel evaluatie: syntheserapporten instellen

Tot nu toe kon je drie periodes naast elkaar afdrukken, dit is nu uitgebreid tot vier periodes. Meer lezen

Februari 2022
Bingel evaluatie: nieuwe feedbackmogelijkheid

Bovenaan het rapport van de leerling kan je een introtekst toevoegen. Meer lezen

Februari 2022
Bingel evaluatie: volgorde vakken/volgsystemen op de afdruk

Vanaf nu kan je aanduiden welk vak of volgsysteem op welke plaats zal komen op de rapportafdruk. Je bepaalt de volgorde van het rapport dus volledig zelf. Meer lezen

Februari 2022
Bingel evaluatie: nieuwe manier aanmaak toets

Vanaf nu bestaat de toets uit de toetsnaam (kort tekstveld) en een beschrijving (langere tekst). Beide velden worden op het rapport afgedrukt.. Meer lezen

November 2021
Nieuwe avatarkleren- en accessoires

Er worden dit schooljaar heel wat nieuwe (themagebonden) items toegevoegd om leerlingen extra te motiveren, zoals voor rode neuzendag,  de warmste week,  Kerst, Carnaval, week van de zorg. >> Meer lezen

November 2021
Bingel voor leerlingen: weergave feedback

 Leerlingen zien een pop up venster als ze een nieuw bericht van de juf of meester ontvangen.

Januari 2022
Bingel evaluatie: feedback van volgsystemen

Feedback van volgsystemen wordt nu mee afgedrukt op het rapport.
Meer lezen:
Feedback toevoegen
Feedback printen

November 2021
Bingel Evaluatie: gepersonaliseerde voettekst onderin het rapport

Er zijn weer meer keuzemogelijkheden voorzien voor het rapport: opladen handtekening directie/leerkracht, ruimte voor reactie leerling/ouders… >> Meer lezen

November 2021
Bingel Zorg/Evaluatie: resultaten raadplegen via het dashboard

Vanaf nu kan je grafieken en tabellen (LVS, AVI, Zorg, …) bekijken via het dashboard. Zo wordt het nog makkelijker om met collega’s inzichten uit te wisselen en om je zorg te richten op die leerlingen die het echt nodig hebben. >> Meer lezen

Oktober 2021
Bingel Evaluatie: hoe kiezen voor volgsysteem of rapport?

Wat zijn de fundamentele verschillen tussen een volgsysteem en rapport. Dit overzicht helpt je deze keuze te maken  >> Meer lezen

Oktober 2021
Gerichte feedback geven bij elke oefenreeks

Vanaf nu heb je onder elke oefenreeks  de mogelijkheid om gerichte feedback te geven >> Meer lezen

Oktober 2021
Vanuit Bingelresultaten snel een herhalingstaak klaarzetten

Vanaf nu kun je vanuit de Bingelresultaten een herhalingstaak klaarzetten >> Meer lezen

Oktober 2021
Inhoud toetsen, remediëren en verrijken zichtbaar in linkerkolom

Aan de linkerkant kun je via het menu kiezen welke toets je wenst te gebruiken. >> Meer lezen

Oktober 2021
Bingel evaluatie: toevoeging naam auteur bij feedback

De naam van de auteur wordt standaard getoond bij de feedback  op het rapport. Vanaf nu kan je als school ervoor kiezen om dit niet te tonen. >> Meer lezen

Augustus 2021
Toegang directies licentieportaal

Bingelbeheerders kunnen vanaf nu de rol van directie aan iemand toekennen. Deze rol geeft toegang tot het licentieportaal. >> Meer lezen

Augustus 2021
Zorg en Evaluatie: geschiedenis raadplegen en downloaden

Wanneer een leerling is uitgeschreven op de school, kun je de geschiedenis van deze leerling zowel voor zorg als evaluatie raadplegen en downloaden via een apart venster. >> Meer lezen

Augustus 2021
Klokje standaard uit

Op vraag van vele leerkrachten staat het klokje vanaf nu standaard uit voor de leerlingen. Wil je de automatische tempodifferentiatie voor een of meerdere leerlingen inschakelen, dan kan je dat heel eenvoudig aanpassen.

Augustus 2021
Handleidingen LVS-VCLB-toetsen in Bingel

Start je met het afnemen van VCLB-toetsen via Bingel, dan vind je de handleidingen via de Planner of via je leermiddel Reken Maar!, TALENT en ‘ik lees met hup en aap’.

Augustus 2021
Ondersteuning ouders

Nu leerlingen digitaler aan de slag gaan, is het belangrijk om ook de ouders correct te informeren. De nieuwe ouderpresentatie en filmpjes van Bingel kunnen hierbij zeker helpen.

Augustus 2021
Nieuw dashboard

Dankzij Digisprong zal er nog meer digitaal geoefend worden tijdens de schooluren. Via het vernieuwde Bingel dashboard wordt het opvolgen van digitaal oefenen in de klas nóg eenvoudiger.  >> Meer lezen

Augustus 2021
Profielfoto

Leerkrachten kunnen nu een profielfoto toevoegen bij hun profiel. Deze foto verschijnt als ze een berichtje sturen naar de leerlingen. >> Meer lezen

Mei 2021
Automatische doorstroom punten bij je leermiddel naar het rapport in Bingel Evaluatie

Werk je met de Bingel differentiatiemodules voor één of meerdere leermiddelen van VAN IN, dan kan je de resultaten van de toetsen automatisch op het rapport laten verschijnen. Zo hoef je als leraar de resultaten geen twee keer in te geven! >> Meer lezen

Bingel Max toetsresultaten op rapport

Mei 2021
Bingel Zorg: zoeken op leerling op alle niveaus

De zoekfunctionaliteit werd sterk uitgebreid, je kan nu op alle niveaus (school, klas, leerling) zoeken op leerling.

Mei 2021
Bingel Zorg en Evaluatie: nieuwe iconen

Op vraag van heel wat pilootscholen zijn er in Bingel Zorg vele nieuwe iconen toegevoegd. Ook op het rapport kan je voortaan aan de slag met iconen en kleuren.

April 2021
Bingel differentiatieluik: nog eenvoudiger ingeven van toetsresultaten

Op verzoek van vele leerkrachten werd de tabel ‘resultaten invullen’ vernieuwd: de bovenste rij (domeinen) en de eerste kolom (namen van de leerlingen) blijven nu mooi zichtbaar tijdens het ingeven van de resultaten.

Maart 2021
Bingel Evaluatie: nieuwe kleuren en berekeningen rapport

Bij het opmaken van het rapportsjabloon kies je zelf 2 kleuren en bepaal je zelf de maximumpunten voor de berekening van het rapporttotaal. >> Meer lezen

Februari 2021
Bingel Zorg: mogelijkheid instellen tweestapsverificatie als extra beveiliging

Vanaf nu kan je door het instellen van tweestapsverificatie extra beveiliging toevoegen aan Bingel Zorg. Zo kun je ongewenste personen buiten houden, zelfs al kennen ze het wachtwoord. >> Meer lezen

Oktober 2020
Bingel Zorg: fiche bewerken vanuit een notitie

Een fiche bewerken kan nu ook rechtstreeks vanuit een notitie. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je tijdens een multidisciplinair overleg iets wenst te wijzigen aan de redelijke aanpassingen. >> Meer lezen

Mei 2021
Bingel eiland leerlingen: aanduiding van het aantal gemaakte oefeningen

Tijdens het maken van een taak kan de leerling nu goed opvolgen hoeveel oefeningen er al gemaakt zijn en hoeveel er nog gemaakt moeten worden. 

Mei 2021
Bingel eiland leerlingen: nieuwe knop 'naar de volgende oefenreeks'

Is een oefening klaar, dan kan de leerling nu makkelijk naar de volgende via de handige knop ‘volgende oefening’.

Mei 2021
Bingel Evaluatie: eerder gegeven feedback zichtbaar

Op vraag van de gebruikersscholen kan je nu bij het ingeven van nieuwe resultaten niet alleen de punten en symbolen zien van eerdere evaluaties, maar ook de feedback die je ingaf.

Oktober 2020
Bingel dashboard: weergave foutieve oefening na 2 pogingen

Resultatenscherm toon foutief gemaakte oefeningen

Wanneer een leerling een oefening, na twee pogingen, nog steeds niet correct heeft uitgevoerd wordt dit nu in het rood weergegeven op de resultatenpagina. >> Meer lezen

Oktober 2020
Bingel Evaluatie: ratingsysteem beschikbaar voor rapport
Wil je rapportresultaten graag weergeven in schaalvorm? Dat kan, dankzij het nieuwe ratingsysteem. Bij het instellen van je quoteringssysteem kan je nu kiezen voor de populaire sterretjes of één van de andere leuke icoontjes. Ook de kleuren bepaal je volledig zelf. De sterretjes – of andere icoontjes die je koos – verschijnen nadien ook naadloos op het rapport. >> Meer lezen
Augustus 2020
Vernieuwde leerlingomgeving
De Bingelomgeving voor leerlingen is voor de start van het schooljaar 2020-2021 in een nieuw jasje gestoken. Alle schermen hebben een vernieuwde look, van inloggen tot berichtjes. Ook extra accessoires voor de avatars en leuke games als extra uitdaging zijn voorzien! >> Meer lezen De vernieuwde leerlingenomgeving