Bingelresultaten analyseren en rapporteren.

Wil jij graag een diploma uitreiken?

Geef je graag jouw leerlingen op het einde van het schooljaar graag nog eens een pluim met een welverdiend diploma? Dat kan! Je vindt per leerjaar een aangepast diploma terug, helemaal in het thema van jouw leermiddel! In onderstaand voorbeeld tonen we de diploma’s van het zesde leerjaar.

  • Je vindt het diploma van jouw leerjaar terug als download in de map diploma einde schooljaar op Bingel.
Diploma L6 RM
Diploma L6 TAL

Bekijk de videoserie over de Bingelresultaten

Alle oefenresultaten van de leerlingen vinden automatisch hun weg naar de Bingelomgeving van hun leerkracht. Het doel van deze videoreeks is om jou wegwijs te maken in de Bingelresultaten van jouw leerlingen. Zo beschik je als leerkracht over alle mogelijkheden om jouw leerlingen intensiever te begeleiden en op te volgen.

Een Bingelrapport op maat van elke leerling

Hoe krijg ik inzicht in de oefenresultaten van mijn leerlingen?

We weten dat leerlingen tijdens de periode van afstandsleren uitzonderlijk veel hebben gebingeld. Al deze oefenresultaten gaan natuurlijk niet verloren, maar vinden automatisch hun weg naar de Bingelomgeving van de leerkracht.  Via het dashboard krijg je een inzicht in deze resultaten en kan je het oefengedrag en de vorderingen van jouw leerlingen in kaart brengen. Hoe je dit doet, komt aan bod in de videoreeks die je hierboven vindt.

Hoe gebruik ik de gegevens uit het dashboard als basis voor mijn Bingelrapport?

We kregen de afgelopen weken regelmatig de vraag hoe ouders en leerlingen een inzicht kunnen krijgen in hun oefengedrag. Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelden we een Bingelrapport dat je aan de ouders en leerlingen kan bezorgen. De informatie uit het dashboard kan je als basis gebruiken om dit Bingelrapport op te stellen en kan je vervolgens aanvullen met jouw eigen observaties.

  • Je vindt het Bingelrapport terug als download in de map corona op Bingel.
Bingelresultaten Bingelrapport
Scroll naar top