Nederlands

Het belang van blijven lezen

Blijven lezen tijdens de zomervakantie is natuurlijk heel erg belangrijk om een terugval in technische leesvaardigheid te voorkomen. Goed lezen is immers superbelangrijk. Je krijgt er een grotere woordenschat door en het helpt je ook in andere schoolvakken stevig vooruit.