Welke didactische keuzes maken we op schoolniveau?

Spreek het volgende af met jouw team:

  • Spreek de referentiematen af die jullie hanteren binnen meten en metend rekenen. Bij de downloads op Bingel vind je heel wat documenten die je kan aanpassen en op deze manier schooleigen kan maken.
  • Kies je voor de verhoudings- of verdelingsdeling? Beiden kunnen binnen Reken Maar!
  • Schrijven we alle tussenstappen bij de brugoefeningen volledig uit?
    Er is telkens ruimte voorzien als je hier voor kiest.
  • Hoe gaan we om met het meersporenbeleid? Wat doen we voor onze allersterkste leerlingen? Gebruiken we hier het verrijkingstraject (voor instructieonafhankelijke leerlingen)?
  • Geeft iedere leerkracht de instaplessen met de focus op persoonsgebonden doelen?
  • Hoe zetten we Bingel in voor Reken Maar!? Is er de mogelijkheid om ook in de klas te Bingelen?
  • Wat is de rol van de zorgleerkracht, ondersteuner of co-teacher binnen wiskunde?

Toch nog een vraag? Stel ze dan rechtstreeks aan het Reken Maar-team via rekenmaar@vanin.be

Scroll naar top