Tips bij het differentiëren en evalueren.

Differentiatie voor de evaluatie

Hoe ondersteunt het portfolio mij bij het differentiëren?

Een duidelijk lesdoel

Elke les van TALENT start met het focussen op het lesdoel zodat de leerling ook duidelijk weet waar hij naartoe werkt.

Zelfevaluatie

Op het einde van de les vult de leerling het zelfevaluatiekader in en evalueert daarbij of hij de hoofddoelen van de les bereikte.

Differentiëren op maat van mijn leerlingen

Die zelfevaluatie, in combinatie met jouw observaties, zet je in een portfolio. Dit is een gedetailleerd overzicht van al dan niet beheerste doelen binnen elk thema en leidt naar kant-en-klare suggesties voor het differentiatieblok.

Het portfolio is je vertrekbasis om een selectie te maken uit het beschikbare differentiatiemateriaal. Wanneer een leerling een leerinhoud nog niet beheerst, kun je:

 • met een H-blad met verlengde instructie extra inoefenen;
 • een volgende leerkrans afwachten;

De leerstof die wel voldoende beheerst is, kan je uitbreiden met coöperatieve en functionele taaltaken of met de taak zelfstandig werk.

TIP:   Je vindt alle materialen terug in de zorg- en evaluatiemap of op het lerarengedeelte op Bingel.

Nog enkele veelgestelde vragen bij het differentiëren voor de toets:

Het werken met een portfolio vergt op het eerste zicht veel tijd.  Het opbouwen van een portfolio kan (deels) vervangend werken voor klassieke toetsing. Dat betekent dat er geen extra tijd voorzien dient te worden voor (bepaalde) toetsmomenten en voor de verbetering ervan.  In die zin vergt de brede en permanente evaluatie geen extra tijdsbesteding t.o.v. een klassieke toetsing van de leerling. We raden daarom aan om  het portfolio op de volgende manier bij te houden:
 • Stap 1: Elke taalles eindigt met de lesfase controleren en reflecteren waarbij je d.m.v enkele vragen de lesactiviteit bespreekt.
 • Stap 2: Daarna vult elke leerling het zelfevaluatiekader in.
 • Stap 3: Of je tot slot het portfolio invult voor elke leerling is jouw eigen keuze. Breng die leerlingen vooral in kaart waarvan je vermoedt dat ze extra opvolging zullen kunnen gebruiken.

In het differentiatieblok kan je elke leerling individueel of in groep aan de slag laten gaan met:

 • H-bladen
  Begrijpend lezen (non)-fictie, luisteren, spelling, taaldenken incl. betekenissen.
 • Taak A, B of C
  Taak A  is op basisniveau, taak B op plusniveau en taak C is voor spelling.
 • Taaltaak
 • Bingeloefeningen

Dankzij de differentiatiemodule op Bingel ken je opdrachten meteen toe aan één of meerdere leerlingen en vermindert je voorbereidingswerk aanzienlijk.

We werken volop aan de ‘achterkant’ van Bingel om dit in de toekomst mogelijk te maken.

We bieden zowel oefeningen op papier als Bingeloefeningen aan. Die laatste hebben als voordeel dat je het materiaal niet zelf moet corrigeren. Correctiesleutels van de H-bladen kun je ook altijd aan je leerlingen aanreiken en vind je op Bingel.

Evalueren op het einde van het blok

Welk materiaal is er beschikbaar?

De toetsen bij elk thema vind je terug in de zorg- en evaluatiemap of in de differentiatiemodule op Bingel. We bieden de volgende toetsen aan:

 • spelling
 • begrijpend lezen fictie
 • begrijpend lezen non-fictie
 • taaldenken (incl. betekenissen)
 • luisteren

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je op het einde van het blok alle toetsen gaat afnemen. Hier heb je namelijk niet voldoende tijd voor. Je bepaalt zelf welke toetsen je wilt afnemen in functie van je klasgroep. Van elke toets vind je de correctiesleutels:

 • op papier in de zorg- en evaluatiemap
 • in de differentiatiemodule op Bingel
 • bij de downloads op Bingel

Omdat de toetsen ook als Word-document beschikbaar zijn, kun je de toetsen aanpassen als je dat nodig vindt.

Nog enkele veelgestelde vragen bij het evalueren:

De bijhorende luister- en kijkfragmenten en voorleesteksten vind je in de zorg- en evaluatiemap of open je rechtstreeks vanuit het bordboek.

Je vindt deze terug bij de downloads op Bingel.

We kozen er bij TALENT bewust voor om geen titel op de toets te zetten. Omdat elk leerplan anders omgaat met het benoemen en invullen van de domeinen, is het moeilijk om hier een standpunt over in te nemen. Zo hebben twee van de drie leerplannen geen aparte domeinen luisteren, spreken, lezen en schrijven meer, maar spreken ze over mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Nederlands. Het leerplan GO heeft dan weer geen apart domein taalbeschouwing meer.

Daarom bieden we al onze toetsen in aanpasbare Wordbestanden aan. Zo kunnen jullie op basis van gemaakte schoolafspraken de titel aanvullen, de hoofding van de school toevoegen en eventueel andere aanpassingen doorvoeren.

Je vindt meer info in de zorg- en evaluatiemap of op Bingel onder differentiatie en evaluatie: lesgang toetsen.

Op basis van feedback van gebruikers maakten we bij thema 1, 2 en 3 aanpasbare toetsen die dezelfde inhouden behandelen maar extra ondersteuning geven (vraagstelling, illustraties, werkvormen). Je vindt deze toetsen terug bij de downloads op Bingel.

 

Ja, dat kan. Je vindt meer info op Bingel onder differentiatie en evaluatie: toetsvoorbereidingsbladen – taaldenken.

Nee, en met een doelbewuste reden. We vinden het niet zinvol om een leerling met een IAC extra te belasten met veelvuldige toetsmomenten. Hij/zij kan beoordeeld worden vanuit de wekelijkse partnerdictees, zonder enige prestatiedruk te moeten ervaren. Wij voorzien geen aangepaste versie van het dictee kortetermijngeheugen (aan het einde van het thema) en het dictee langetermijngeheugen (na thema’s 3, 6 en 9) voor een leerling met een IAC. 

Vanaf dit schooljaar kun je met je collega van leerjaar 4 bekijken om taak C uit de zorg- en evaluatiemap/module bij bepaalde thema’s te laten maken of oefeningen op Bingel te laten oplossen.

Toch nog een vraag? Stel ze dan rechtstreeks aan het TALENT-team via talent@vanin.be

Scroll naar top