Tips bij het controledictee.

Het controledictee

Waarom neem ik het controledictee af?

Het controledictee test langetermijngeheugen en bevraagt de moeilijkheden van 9 spellingslessen (3 lessen per thema). De moeilijkheden worden op woord- of zinsniveau getoetst.

Wij bieden een controledictee aan na thema 3, 6 en 9. Net zoals het wekelijks dictee bestaat ook het controledictee uit:

  •  spellingleswoorden: woorden die expliciet aan bod kwamen
  • transferwoorden: woorden die niet eerder aan bod kwamen

Wanneer neem ik het controledictee af?

Aangezien het controledictee een summatieve toets en dus optioneel is, voorzien we geen extra toetstijd in de planning van TALENT. Je kan de toetsen afnemen in één van de bufferweken van de methode of tijdens de projectweek. Deze zijn telkens voorzien in de planning.

Het controledictee op Bingel

Waar vind ik het controledictee terug

Het controledictee vind je:

  • op papier in de zorg- en evaluatiemap
  • op Bingel onder de zorg- en evaluatiemodule

Deze vind je telkens terug in twee versies:

  • het standaard controledictee
  • het controlezorgdictee: de transferwoorden staan in de kantlijn

TIP:   Omdat de toetsen digitaal beschikbaar zijn, ook als Word-document, kun je de toetsen aanpassen als je dat nodig vindt.

Hier kies je één van de twee versies van de toets.

1 of 2

Selectier hier of je de toets in een PDF- of Word-bestand wilt downloaden.

2 of 2

Hoe kom ik tot een remediëringsvoorstel op maat van mijn leerlingen?

Resultaten en foutenanalyse invullen

Na het verbeteren van de toetsen voer je de resultaten van je leerlingen in. Zo zie je onmiddellijk welke zones en percentielen elke leerling behaalt en kan je die vergelijken met een grote referentiegroep.

Vervolgens vul je de foutenanalyse in om een remediëringsvoorstel op maat te krijgen. Klik hiervoor op het potloodje op het einde van elke rij.

BELANGRIJK:  Wij kunnen onze controledictees normeren op basis van de resultaten van jouw leerlingen.  Vandaar een warme oproep om telkens je resultaten op Bingel in te vullen.  

Ging je aan de slag met het controlezorgdictee of paste je ons voorstel tot puntenverdeling aan?  Dan vragen we jou om de punten niet in te geven. Dit zou de resultaten beïnvloeden en de normering van het gewone controledictee minder betrouwbaar maken.

Differentiatievoorstel op maat

Na het invullen van de foutenanalyse krijg je voor elke leerling van de klas een differentiatievoorstel op maat. De voorgestelde oefeningen kan je digitaal klaarzetten, of je kunt voor elke leerling een kant-en-klare gepersonaliseerde oefenbundel afdrukken, al dan niet met correctiesleutel. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook.

Veelgestelde vragen bij het controledictee:

Je vindt meer info in de zorg- en evaluatiemap of op Bingel onder differentiatie en evaluatie: lesgang toetsen.

Wij kunnen onze controledictees enkel normeren op basis van de resultaten van jouw leerlingen. Leerjaar 4 en 6 zijn nog gloednieuw. Jullie bijten de spits af en nemen dit schooljaar voor de allereerste keer controledictees af.  Daarom is er nog geen normering beschikbaar.

Nee, en met een doelbewuste reden. We vinden het niet zinvol om een leerling met een IAC extra te belasten met veelvuldige toetsmomenten. Hij/zij kan beoordeeld worden vanuit de wekelijkse partnerdictees, zonder enige prestatiedruk te moeten ervaren. Wij voorzien geen aangepaste versie van het dictee kortetermijngeheugen (aan het einde van het thema) en het dictee langetermijngeheugen (na thema’s 3, 6 en 9) voor een leerling met een IAC. 

Vanaf dit schooljaar kun je met je collega van leerjaar 4 bekijken om taak C uit de zorg- en evaluatiemap/module bij bepaalde thema’s te laten maken of oefeningen op Bingel te laten oplossen.

Toch nog een vraag? Stel ze dan rechtstreeks aan het TALENT-team via talent@vanin.be

Scroll naar top