Tips bij het evaluatieluik.

De herhalingsles

De herhalingsles begint zoals op de foto hiernaast met de toetswijzer in het werkschrift (behalve voor het eerste leerjaar). Hier vinden ze een oplijsting van de lesdoelen die getoetst zullen worden.

Eigenlijk is dat een soort portfolio waarin de leerlingen niet alleen zichzelf beoordelen op wat ze aan wiskundige kennis en vaardigheden hebben geleerd, maar ook aangeven hoe ze hun persoonsgebonden attitudes beoordelen.

TIP:   Wanneer je dit document pas tegen het einde van het blok laat invullen, weten jouw leerlingen vaak niet meer hoe goed ze de leerstof van elke les beheersen. Hierdoor kan het portfolio een vertekend beeld geven.

Neem je tijd om dit samen met jouw leerlingen na elke les in te vullen. Op deze manier kunnen ze meteen aangeven hoe goed ze de leerstof van die les in de vingers hebben.

Op de instructieafhankelijke groep na, werken de leerlingen zelfstandig aan de herhalingsles. Het portfolio is richtinggevend: wat in de ogen van de leerlingen (en van de leerkracht) nog niet goed lukt, kan nog herhaald worden. Dit kun je aangeven door de te herhalen doelen in het werkschrift te markeren.

Voor wie niet veel herhalingswerk heeft, heeft bij de herhalingsles achteraan ook een verdieping (de gouden pagina’s).

Het toetsmoment

Van elke bloktoets vind je twee evenwaardige versies in de Toetsmap. Je vindt deze toetsen ook terug in de differentiatiemodule op Bingel:

  • Één ervan kan je gebruiken als instaptoets voor de instructieonafhankelijke leerlingen.
  • De andere kun je na de herhaling afnemen van iedereen als diagnostische toets.

Omdat de toetsen digitaal beschikbaar zijn, ook als Word-document, kun je de toetsen aanpassen als je dat nodig vindt.

Hier kies je één van de twee versies van de toets.

1 of 2

Selectier hier of je de toets in een PDF- of Word-bestand wilt downloaden.

2 of 2

Het toetsmoment

Van elke bloktoets vind je twee evenwaardige versies in de Toetsmap. Je vindt deze toetsen ook terug in de differentiatiemodule op Bingel:

  • Één ervan kan je gebruiken als instaptoets voor de instructieonafhankelijke leerlingen.
  • De andere kun je na de herhaling afnemen van iedereen als diagnostische toets.

Omdat de toetsen digitaal beschikbaar zijn, ook als Word-document, kun je de toetsen aanpassen als je dat nodig vindt.

Hier kies je één van de twee versies van de toets.

1 of 2

Selectier hier of je de toets in een PDF- of Word-bestand wilt downloaden.

2 of 2

Een les remediëren en verrijken

Zodra de toetsen verbeterd zijn, kun je de punten in de differentiatiemodule van Bingel voor leerkrachten ingeven. Je ziet meteen voor welke toetsvraag welke leerlingen de norm halen en welke niet.

Voor de verbetering houd je best de norm aan die de puntentabel aangeeft. Die wordt trouwens in de differentiatiemodule jaarlijks bijgesteld op basis van de resultaten die door alle scholen werden ingevoerd. Je kunt dus van genormeerde toetsen spreken.

Met één druk op de knop krijg je voor elke leerling van de klas een differentiatievoorstel op maat: remediëring op maat bij elke toetsvraag waarvoor een leerling de norm niet heeft gehaald; verrijking voor de toets-items waarop een leerling wel goed scoorde.

Dat voorstel kan je op een eenvoudige manier voor één leerling of voor een groep leerlingen aanpassen.

De voorgestelde oefeningen kan je digitaal klaarzetten, met gepaste instructiefilmpjes geïntegreerd in het remediëringsaanbod, of je kunt voor elke leerling een kant-en-klare gepersonaliseerde oefenbundel afdrukken, al dan niet met correctiesleutel.

Een combinatie van beide kan natuurlijk ook!

Een les remediëren en verrijken

Zodra de toetsen verbeterd zijn, kun je de punten in de differentiatiemodule van Bingel voor leerkrachten ingeven. Je ziet meteen voor welke toetsvraag welke leerlingen de norm halen en welke niet.

Voor de verbetering houd je best de norm aan die de puntentabel aangeeft. Die wordt trouwens in de differentiatiemodule jaarlijks bijgesteld op basis van de resultaten die door alle scholen werden ingevoerd. Je kunt dus van genormeerde toetsen spreken.

Met één druk op de knop krijg je voor elke leerling van de klas een differentiatievoorstel op maat: remediëring op maat bij elke toetsvraag waarvoor een leerling de norm niet heeft gehaald; verrijking voor de toets-items waarop een leerling wel goed scoorde.

Dat voorstel kan je op een eenvoudige manier voor één leerling of voor een groep leerlingen aanpassen.

De voorgestelde oefeningen kan je digitaal klaarzetten, met gepaste instructiefilmpjes geïntegreerd in het remediëringsaanbod, of je kunt voor elke leerling een kant-en-klare gepersonaliseerde oefenbundel afdrukken, al dan niet met correctiesleutel.

Een combinatie van beide kan natuurlijk ook!

In de praktijk

Toch nog een vraag? Stel ze dan rechtstreeks aan het Reken Maar-team via rekenmaar@vanin.be

Summary
Scroll naar top