IJsbrekers: de nieuwe wiskundemethode volgens de ijsbergrekenen-methodiek

IJsbrekers: de nieuwe wiskundemethode volgens de ijsbergrekenen-methodiek

Nu ook beschikbaar voor het tweede leerjaar

Na een succesvolle start in het eerste leerjaar kan je als leerkracht van het tweede leerjaar in september ook starten met IJsbrekers. Net zoals in het eerste leerjaar zijn de leerinhouden spiraalsgewijs geordend in samenhangende blokken. Wij verzamelden de belangrijkste informatie alvast in een overzichtelijke blogpost!

Deze blogpost gaat over de integratie van IJsbrekers in het tweede leerjaar. Weten hoe we de ijsbergmethodiek uitgewerkt hebben in onze methodes?
Lees dan ook zeker
onze blogpost over IJsbrekers voor het eerste leerjaar!

IJsbrekers biedt heel wat ondersteunend materiaal, zoals overzichtelijke werkschriften, een handige blokplanner en een duidelijke handleiding.

 • IJsbrekers voor het tweede leerjaar bestaat uit zes werkschriften die elk verdeeld zijn in twee of drie blokken. De methode is volledig geïntegreerd in Bingel.
 • Voor elk blok is er een blokplanner: een planner die duidelijk aangeeft welke praktische voorbereiding een specifiek blok vraagt. Het verzamelt alle informatie over wat je moet kopiëren in hoeveel exemplaren en welk materiaal je kan hergebruiken uit vorige lessen.
 • De handleiding is bij IJsbrekers een belangrijke leidraad, nog meer dan bij onze andere methodes. Het is belangrijk dat je de handleiding grondig doorneemt voor de start van de lessen om je de ijsbergmethodiek helemaal eigen te maken.

De lessen van IJsbrekers volgen altijd dezelfde opbouw: de start, de kern – die bestaat uit voordoen en samendoen, de verwerking en de afronding.

 • Start: in deze lesfase wordt het lesdoel aangegeven en de voorkennis geactiveerd. Zo weten leerlingen wat ze tijdens de les zullen leren. De startfase kan bijvoorbeeld vertrekken vanuit een bordles of een verhaal.
 • Kern: de kern van de les begint bij het voordoen. Maak een oefening in kleine, duidelijke stappen. Verwoord de denkstappen. De leerlingen luisteren aandachtig en volgen mee met hun eigen materiaal. Daarna volgt het samendoen. Je herneemt de instructie en bouwt ze op via gerichte vragen. ‘Wat moet ik nu doen?’ ‘Hoe verwoord ik dat er iets bijkomt?’ De leerlingen verwoorden hun stappen zelf en maken de oefeningen stap voor stap met hun eigen materiaal.
 • Verwerking: ook de verwerkingsfase bestaat uit twee stappen. In de eerste stap werken leerlingen per twee. Dit is een ideaal moment om als leerkracht te observeren of aan co-teaching te doen. Daarna gaan de leerlingen apart aan de slag. Kijk vooraf zeker na wie zelfstandig aan de slag kan en wie extra instructie nodig heeft. Geef duidelijk aan welke oefening basis, tempo of verrijking zijn. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen alle oefeningen maken.
 • Afronding: de afronding is het einde van de les. Hierbij kan je terugkoppelen naar het lesdoel, je kan het zelfstandig werk van de leerling evalueren, je kan een samenvattende oefening geven, of je kan de leerlingen aan zelfevaluatie laten doen.

Het evaluatieluik

Naast de bloktoetsen en summatieve toetsen kan je bij de downloads op Bingel ook de tempotoetsen terugvinden.

IJsbrekers voor het tweede leerjaar

 • 6 werkschriften
 • Digitale handleiding en kopieerbladen
 • Bordboek en bordlessen
 • Instructiefilmpjes
 • Differentiatie- en Evaluatiemodule
 • Bingel voor de leerlingen
 • Correctiesleutels op Bingel
 • Handige downloads zoals een ouderpresentatie, thematekeningen,
  tempotoetsen, een observatiefiche en meer.
 • Facultatief: handleiding en correctiesleutels op papier

Meer weten over IJsbrekers?
Mail naar ijsbrekers@vanin.be, lees onze antwoorden op de meest gestelde vragen of word lid van onze gloednieuwe Facebookgroep voor IJsbrekers in het tweede leerjaar!

Reageer hier en beschrijf in een dichterlijke lijn, hoe gezellig het in jouw klasje wel kan zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *