Leermiddelen kleuteronderwijs

Wiskunde

IJsbrekers inspiratiemap voor de oudste kleuters.

Onderzoek bevestigt het belang om tijdig te starten met een systematisch aanbod voor wiskunde. Kleuters hebben een grote leerhonger en kunnen heel wat uitdaging aan, mits het regelmatig en consequent wordt aangeboden. Met IJsbrekers beschik je over een stevige basis waarop jij kunt steunen om jouw kleuters een sterke start voor wiskunde te geven.

Ijsbrekers is er ook voor leerjaar 1 en 2. Vanaf volgend schooljaar ook voor de tweede graad beschikbaar.

 

Nederlands - voorbereidend schrijven

Schrijven met karakter

Een set van acht verschillende scheurblokken van telkens dertig identieke oefenbladen waarin kleuters de schrijfpatronen oefenen.

De kleuters leren, via een verhaal, een basispatroon aan dat ze (groot en klein) kunnen oefenen op een leuke en motiverende manier.

Nederlands - lezen

Boektoppers voor kleuters

Kleuters die ervaren hoe leuk (voor)lezen is, gaan zelf meer lezen. Dit heeft een blijvend positief effect heeft op hun woordenschat, spelling en tekstbegrip. Bovendien prikkelt het de fantasie én het is goed voor de taalontwikkeling.

Frans - taalinitiatie

Oh la la

Oh là là

Oh là là ! biedt uniek materiaal voor taalinitiatie Frans. Dit voor de derde kleuterklas en het eerste tot en met het vierde leerjaar.
Beeldende verhalen, meeslepende liedjes en speelse muzische activiteiten zorgen voor een leuke kennismaking met de Franse taal en maken kinderen spelenderwijs enthousiast voor vreemde talen.

extra info