Leermiddelen kleuteronderwijs

Nederlands - voorbereidend schrijven

Schrijven met karakter

Een set van acht verschillende scheurblokken van telkens dertig identieke oefenbladen waarin kleuters de schrijfpatronen oefenen.

De kleuters leren, via een verhaal, een basispatroon aan dat ze (groot en klein) kunnen oefenen op een leuke en motiverende manier.

Nederlands - lezen

Boektoppers voor kleuters

Kleuters die ervaren hoe leuk (voor)lezen is, gaan zelf meer lezen. Dit heeft een blijvend positief effect heeft op hun woordenschat, spelling en tekstbegrip. Bovendien prikkelt het de fantasie én het is goed voor de taalontwikkeling.

Frans - taalinitiatie

Oh la la

Oh là là

Oh là là ! biedt uniek materiaal voor taalinitiatie Frans. Dit voor de derde kleuterklas en het eerste tot en met het vierde leerjaar.
Beeldende verhalen, meeslepende liedjes en speelse muzische activiteiten zorgen voor een leuke kennismaking met de Franse taal en maken kinderen spelenderwijs enthousiast voor vreemde talen.

extra info
Scroll naar top