Leerkracht 5e leerjaar

En action in 5 minuten

Vertrouwd

De fundamenten die Éventail-junior Bien sûr en Éventail-junior 2000 uniek, geliefd én sterk maken, blijven behouden:

 • een sterke structuur, wat goed is voor àlle leerlingen en hun leerkrachten;
 • de zeer grondige didactische opbouw met de uitgekiende herhalingssystematiek;
 • de blijvende aandacht voor lezen, luisteren en schrijven, vaardigheden waar leerlingen volgens de peilingstoets Frans basisonderwijs (mei 2008) al schitterende resultaten behalen.

Anders

 • maximale ondersteuning van gespreksvaardigheden
 • unieke differentiatiematerialen
 • motiverende speelse elementen
 • online oefenen, zowel thuis als in de klas
 • naadloze aansluiting bij het secundair onderwijs

Een haalbare jaarplanning

Een leerjaar bestaat uit 20 unités. Na 4 unités volgt telkens een révision.

De materialen zijn zo opgesteld dat je als leerkracht de vrijheid hebt om de lessen in blokken van 25 of 50 minuten te geven.

De jaarwerkplannen voor het schooljaar zijn beschikbaar via het leerkrachtengedeelte van bingel.

De aanpak van een unité

Leerlingenboek

Elke unité volgt een duidelijke structuur: 

Doelgerichte inleiding                         wordt bij het begin van de les benadrukt (ik kan…)
Communicatieve basistekst korte tekst introduceert nieuwe woorden en structuren
“Je comprends”nieuwe woordenschat steeds in groene kaders en grammaticaschema’s in gele kaders
“Nous chantons”geeft de teksten weer van de korte motiverende liedjes
“J’explore”boeiende authentieke documenten waarbij leerlingen strategieën leren om met ongekende elementen om te gaan
“Mon prof dit”een korte lijst met veelgebruikte instructies en zinnen die je als leerkracht in de Franse les kunt gebruiken

De aanpak van een unité

Werkschrift

In het werkschrift worden vaardigheden en kennis verder ingeoefend en geautomatiseerd.

Systematische inoefeningvan nieuwe woorden en structuren
Tweetalige instructiesom het gebruik van Frans in de klas te stimuleren
Niveau- en tempodifferentiatieleerlingen die vooroplopen kunnen de b-en eventuele c-oefeningen maken
“J’explore”om de authentieke documenten in het leerlingenboek te begrijpen op een speelse manier
Een spelals afsluiter van de unité

De aanpak van een révision

De révisions (de herhalingslessen) in het leerlingenboek vertrekken van een portfolioaanpak.
Een portfolio:

 • toont leerlingen en ouders stap voor stap de vorderingen in het Frans
 • geeft aan wat de leerlingen moeten kunnen en kennen in het Frans
 • helpt leerlingen en ouders bij het leren leren

U kunt de révision van de eerste 4 unités bekijken via de voorbeeldmaterialen op de pagina’s van het werkschrift en het lesboek.

En action - materialenoverzicht

Voor elke leerling

Werkschrift 5

In het werkschrift worden vaardigheden en kennis verder ingeoefend en geautomatiseerd.

Systematische inoefeningvan nieuwe woorden en structuren
Tweetalige instructiesom het gebruik van Frans in de klas te stimuleren
Niveau- en tempodifferentiatieleerlingen die vooroplopen kunnen de b-en eventuele c-oefeningen maken
“J’explore”om de authentieke documenten in het leerlingenboek te begrijpen op een speelse manier
Een spelals afsluiter van de unité
Leerlingenboek 5

Elke unité volgt een duidelijke structuur: 

Doelgerichte inleiding                         wordt bij het begin van de les benadrukt (ik kan…)
Communicatieve basistekst korte tekst introduceert nieuwe woorden en structuren
“Je comprends”nieuwe woordenschat steeds in groene kaders en grammaticaschema’s in gele kaders
“Nous chantons”geeft de teksten weer van de korte motiverende liedjes
“J’explore”boeiende authentieke documenten waarbij leerlingen strategieën leren om met ongekende elementen om te gaan
“Mon prof dit”een korte lijst met veelgebruikte instructies en zinnen die je als leerkracht in de Franse les kunt gebruiken

Voor de klas

Cd's met 5 chansons

Dit zijn twee cd’s met twintig speciaal voor En action geschreven chansons (getoonzet door Philippe Laloy en ingezongen door Bénédicte Chabot en Valéry Bendjilali).

Deze korte en vlot meezingbare chansons koppelen muzikaliteit en motivatie aan het inslijpen van nieuwe woorden en structuren.

Van elk chanson is ook een semi-instrumentale versie voorzien.

Elk chanson wordt in de handleiding didactisch verwerkt. Een bijkomende verwerkingsopdracht bij elk chanson  vind je in de spel- en differentiatiekoffer

Cd's met luisteractiviteiten

Deze drie cd’s bevatten alle tekstmateriaal bij En action: basisteksten, woordenschatlijsten, grammaticaschema’s, gerichte luisteroefeningen, klasinstructies en opgaven voor luistertoetsen.

Flitskaarten

De flitskaarten bevatten alle woorden en structuren die de leerlingen in een leerjaar actief moeten kennen. Ze bieden heel wat differentiatiemogelijkheden. Je kunt ze gebruiken bij:

 • het klassikaal inoefenen en automatiseren;
 • de aanbreng van de woordenschat, als tussendoortje, aan de klaswand …
Spel- en differentiatiekoffer

Naast de differentiatie binnen het werkschrift, bingel.be en de flitskaarten biedt de methode ook een spel- en differentiatiekoffer.


In de spel- en differentiatiekoffer vind je onder meer:

 • een dominospel bij verschillende unités;
 • een bordspel bij elke révision;
 • punttekeningen bij verschillende unités;
 • een spel met aanpasbare dobbelstenen bij verschillende unités;
 • een bordspel in verband met het weer;
 • een woordenschatspel bij verschillende unités;
 • een werkwoordspel bij verschillende unités;
 • kopieerbladen met individuele woord-, werkwoord- en getalkaarten;
 • een bijkomende verwerkingsopdracht en de partituur bij elk chanson.

De spel- en differentiatiekoffer bevat kant-en klaar materiaal:

 • voor hoeken- of contractwerk;
 • om gespreksvaardigheden te oefenen;
 • om het “leren leren” te stimuleren. 
Wandplaten
De wandplaten bevatten naast een aantal grammaticale schema’s ook een kaart van België en de grens met Frankrijk. Je kunt de wandplaten in combinatie met de flitskaarten gebruiken om in de klas een “Franse hoek” in te richten, waar de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen om te leren en te oefenen.
Bordboek

Voor de klas is het bordboek beschikbaar.

Voor de leerkracht

Handleiding

De handleiding voor de leerkracht bevat:

 • een overzicht van de belangrijkste kenmerken van En action;
 • een jaarwerkplan;
 • een algemene uitleg bij het verloop van een unité met didactische verdieping;
 • een begeleiding per unité: doelen, didactische tips, taalkundige achtergrond bij bepaalde elementen, tips voor differentiatie, opgave van luisteroefeningen;
 • uitleg bij de evaluatie;
 • toetsen bij elke unité en na elke révision.

De toetsen worden ook digitaal aangeboden op de cd-rom bij de handleiding.

Correctiesleutel

Dit is de ingevulde versie van het werkschrift.

Leerlingen kunnen de correctiesleutel ook gebruiken als zelfcorrectie: ze kijken zelf na of ze fouten hebben gemaakt en verbeteren ze. Dat bevordert de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Het inschakelen van zelfcorrectiemomenten creëert ook tijd voor differentiatie-activiteiten.

Groeiboek

De Groeiboeken van En action zijn speelse oefenboeken met kleurrijke illustraties die meegroeien met wat leerlingen op school leren. De Groeiboeken sluiten 100% aan bij Éventail-junior En action. Op elke bladzijde wordt aangegeven uit welke unité woordenschat of grammatica aan bod komen. Achteraan het Groeiboek staan alle oplossingen van de oefeningen.

De Groeiboeken kunnen zowel thuis als in de klas gebruikt worden. Ze zijn ideaal om op een leuke manier in te oefenen, te herhalen of om al even vooruit te kijken. Ze vormen kant-en-klaar differentiatiemateriaal.

Ontdek alles over de groeiboeken via onderstaande knop.