Ontwikkelen communicatieve vaardigheden

Een communicatieve taaldidactiek stelt de vijf vaardigheden (lezen, spreken, mondelinge interactie, luisteren en schrijven) centraal. De kenniselementen woordenschat en grammatica) staan in functie van de communicatieve vaardigheden, maar zijn ook de bouwstenen die absoluut noodzakelijk zijn om de weg voor de Franse taal te plaveien. Als de stenen voldoende aanwezig zijn én op elkaar aansluiten, dan kun je de weg bewandelen.

 

ZOUFFF! besteedt ook aandacht aan toetsing in een meer communicatieve setting. Als je woordenschat en grammatica integreert in een vaardigheid, toets en beoordeel je dit op een hoger niveau.

 

De kenniselementen worden bruikbaar en leerlingen denken op deze manier leerlingen ook grondiger na waarom ze de vocabulaire en grammatica onder de knie moeten krijgen.

Ontdek ZOUFFF!

Scroll naar top

BOEK EEN AFSPRAAK