Kennismaken met de jaarplanning

De jaarplanning van Op verkenning geeft je de ruimte om grondig te werken. Je vindt de meest up-to-date versie van de jaarplanning terug bij de Downloads op Bingel.

Voor elk thema voorzien we drie lesweken. In die drie weken zit ruimte voor herhaling, uitdaging en evaluatie. Daarnaast voorzien we ook enkele bufferweken. Dat betekent dat er nog voldoende tijd is om schooleigen activiteiten aan bod te laten komen en uitloop op te vangen. 

Dit volstaat om zonder een gejaagd gevoel alle leerstof te behandelen.

Scroll naar top