Ontdek ons leesaanbod

Het belang van lezen mag niet onderschat worden. Daar zijn alle experten het over eens. Internationale onderzoeken en Vlaamse peilingsproeven hebben duidelijk gemaakt dat dringend actie moest ondernomen worden om het tij te doen keren. Heel veel initiatieven zijn de voorbije jaren opgestart om het lezen in het algemeen en het begrijpend lezen in het bijzonder terug op de rails te krijgen.

Uitgeverij VAN IN heeft al 188 jaar een hart voor lezen. Wij dragen graag bij tot een sterker leesonderwijs door te doen wat wij het best kunnen: slimme leermiddelen maken die het leesonderwijs in al zijn facetten ondersteunen.

ik lees met hup en aap

Om kinderen te helpen floreren tot vaardige lezers is het natuurlijk cruciaal dat het aanvankelijke leesproces vlot verloopt en dat de kinderen al snel plezier in lezen ervaren. Want kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. En dat heeft dan weer een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven.

In ‘ik lees met hup en aap’ leren kinderen, dankzij het lettergroeplezen, snel en vlot lezen en kunnen ze al snel échte verhaaltjes lezen. En dat is uiteraard bevorderend voor hun leesenthousiasme.

TALENT

TALENT maakt van je leerlingen sterke lezers door te blijven inzetten op technisch en voortgezet technisch lezen. Daarnaast maakt de methode het begrijpend lezen betekenisvol en functioneel. Kortom, alle kansen tot leesbevordering worden gegrepen. Zo komen de teksten in de taalvaardigheidslessen uit de verhalen die speciaal voor TALENT (op verschillende leesniveaus) geschreven werden door Vlaamse jeugdauteurs.

Leerlingen zijn benieuwd naar het vervolg van het  verhaal en kunnen dat lezen op papier, maar ook digitaal via de Boekenkast op Bingel, in de klas of thuis.

Tekstduikers

Nieuw in het begrijpend leesaanbod is Tekstduikers: begrijpend lezen van informatieve teksten volgens de principes van Close Reading. De rijke teksten van Tekstduikers met een variatie aan tekstsoorten zijn gekoppeld aan thema’s uit wereldoriëntatie. Zo kunnen de leerlingen gebruikmaken van woordenschat en voorkennis die ze hebben opgedaan tijdens de lessen wereldoriëntatie.

Omgekeerd zorgen het herhaald en verdiepend lezen van dezelfde tekst en het praten over de tekst voor een verbreding van de achtergrondkennis en een verfijning van de waardering en beleving van de tekst. Dat noemen wij win-win!

BiB-BoX

‘Hoe vind ik geschikt leesmateriaal voor al mijn leerlingen?’, is een veel gehoorde verzuchting bij leerkrachten. Niet iedereen in de klas bereikt immers op hetzelfde moment hetzelfde leesniveau. Sommige kinderen kunnen al vlot lezen terwijl klasgenootjes nog veel moeite hebben met lezen.

BiB-BoX biedt hiervoor een handige oplossing. Naast de 3 leesboxen met tientallen titels op het standaard leesniveau voor de eerste en tweede graad, heeft BiB-BoX ook een differentiatiebox voor jonge lezertjes die al supervlot lezen en ‘oudere’ lezers die nog moeite hebben met lezen. Beschikbaar op papier, maar nog makkelijker inzetbaar via de Bingel Boekenkast.

nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip zet in op beter begrijpend lezen met teksten uit de actualiteit.  Dit leermiddel biedt wekelijks teksten en opdrachten op drie niveaus over de actualiteit. Leerlingen oefenen op het begrijpend lezen van informatieve teksten door de leesstrategieën te trainen én krijgen meer interesse voor het nieuws en de wereld om hen heen.

Boektoppers

Boektoppers

Elk jaar stellen we een fantastisch nieuw aanbod bekende en bekroonde kinderboeken samen. Om voor te lezen en zelf te lezen. Een ‘must-have’ voor je klas- of schoolbibliotheek, maar ook een niet te missen aanbod voor de ouders thuis. Want voorlezen heeft een positief effect op alle kinderen en wie van thuis uit gestimuleerd wordt om te lezen, wordt sneller een vaardige en genietende lezer.

Bingel Boekenkast

In de Bingel Boekenkast zijn alle verhalen uit de leessets bij ‘ik lees met hup en aap’ opgenomen. Ook de fictieverhalen op verschillende leesniveaus, de non-fictieboekjes uit de Talentbibs van leerjaar 2-6 en alle boekjes uit de 5 BiB-BoXen hebben een plekje in de Bingel Boekenkast. Allemaal makkelijk digitaal beschikbaar, zowel in de klas als thuis en mét extra functionaliteiten.