Veelgestelde vragen Bingel licenties

Licenties algemeen

De prijs van de licenties wordt berekend op het aantal leerlingen dat per 30/10 in Bingel actief is. De totaalprijs die je per jaar betaalt is de prijs van de licentie x het aantal leerlingen actief in Bingel op 30/10. Het minimum aantal leerlingen dat wordt gefactureerd is 8.

Per leermiddel en per type licentie is de prijs vastgelegd. De prijs kan van leermiddel tot leermiddel verschillen, dit hangt af van de inhoud (hoeveelheid oefeningen, instructiefilmpjes, …).

Per leermiddel en per type licentie is de prijs vastgelegd. De prijs kan van leermiddel tot leermiddel verschillen, dit hangt af van de inhoud (hoeveelheid oefeningen, instructiefilmpjes,…). 

We houden rekening met de grootte van de school en de toebedeling van de werkingsmiddelen, we willen niemand in de kou zetten, dat is het eerlijkst.

Het aanbod is zo breed dat er voor alle leerlingen oefeningen in zitten, zowel voor de sterkere als minder sterkere.

Voor alle leermiddelen geldt dezelfde regel: het aantal leerlingen per leerjaar in Bingel op 30/10 is het aantal dat gefactureerd wordt. Er zijn hierop geen uitzonderingen.

Ja, je moet alle bundels apart aanvinken, ook als je de totaalbundel koopt. Als je alles aanvinkt, wordt automatisch de prijs van het totaalpakket berekend. 

Nee dat kan niet, dat blijft zoals voorheen, je vraagt dit aan je educatief adviseur.

Ook als je ‘niet in gebruik’ selecteert, hebben je leerlingen en leerkrachten toegang tot alle Bingeloefeningen en -taken. Dit betekent enkel dat je het betreffende leermiddel niet gebruikt.