Ondersteuning bij: ik lees met hup en aap

Gedifferentieerde aanpak voor leesvaardigheid

In Ik lees met hup en aap gebruiken we convergente differentiatie om de verschillen in leesvaardigheid aan te pakken.

Vanaf de eerste schooldag hebben jouw leerlingen een verschillend leesvaardigheidsniveau: sommige kinderen kunnen al (wat) lezen, andere hebben nood aan een kwalitatieve instructie en een gestructureerde leerstofopbouw. In Ik lees met hup en aap kiezen we hiervoor heel bewust voor convergente differentiatie. Hoe we jou ondersteunen om je leerlingen op hun leesvaardigheidsniveau te helpen, lees je op deze pagina.

Convergente differentiatie als uitgangspunt

Wat is convergente differentiatie? 


Bij convergente differentiatie betrekken we alle leerlingen bij de klassikale instructie. Alle leerlingen doen mee aan de groepsinstructie en leren zo uit de uitleg van de leerkracht én uit de onderlinge interactie. 
We stellen een basisdoel voor de hele groep en een uitbreidingsdoel voor sterkere leerlingen. Door de groep voor het basisniveau bij elkaar te houden, kan de instructietijd optimaal benut worden. 

Zelfstandig werk

Na de klassikale instructie gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken. Zo krijgt de leerkracht de tijd krijgt om risicoleerlingen extra instructie te bieden. De verlengde instructie speelt bij convergente differentiatie een cruciale rol. 
De leerkracht hoeft de klas niet in te delen in vele niveaus en de risicoleerlingen worden niet bij voorbaat opgegeven. De middengroep krijgt een stevige basis en de sterkere leerlingen gaan naar de diepte. 

Hoe ondersteun je je risicoleerlingen? 

Risicoleerlingen hebben meer instructie en leertijd nodig dan gemiddeld om een goede lezer te worden. Recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat zij het best af zijn in een heterogeen samengestelde groep. Zwakkere lezers trekken zich op aan het voorbeeld en de taalvaardigheid van betere lezers. Zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak heeft convergente differentiatie de minst negatieve effecten voor risicoleerlingen. 

In de praktijk

Als er leerlingen zijn die van bij de start al kunnen lezen is het belangrijk om te starten vanuit de juiste beginsituatie. Welke letters, clusters, … kan de leerling al vlot lezen? Op basis van die analyse kun je materialen selecteren voor deze sterkere lezers

In eerste fase volgen deze kinderen het gewone klassikale proces. Je moet als leerkracht immers zeker zijn dat de letters, clusters, … op de juiste manier geautomatiseerd zijn. Daarna kun je differentiëren. 

Je vindt in Ik lees met hup en aap een waaier aan mogelijkheden om te differentiëren. We sommen er hieronder een aantal op. 

De rijtjesboeken
In de rijtjesboeken staan honderden leesrijtjes klanken, clusters … om verder in te slijpen. Naast de boekjes voor in de klas, staat er ook een digitale versie in je bordboek.
Er is een rijtjesboek bij thema 1 tot 5, en een bij thema 6 tot 10.

De letterschuif
Met de letterschuif kan elk kind alle mogelijke combinaties oefenen. Dat kan met de letterschuif in de klas, of met de digital
e versie op het Bingel-eiland van de kinderen. 

De woordenmaker
De woordenmaker (een variant op de letterschuif) heeft omklapbare letter- en clusterkaartjes. Bij thema 1 tot 7 kunnen de leerlingen deze gebruiken om allerlei woorden te vormen, ook mkm- en mmkm-woorden. Ze kiezen daarbij letters om een woord te vormen of analyseren een woord in letters/klanken. In de handleiding gaan we er vanaf thema 5 van uit dat de klas intensief gebruik maakt van de woordenmaker. 

De woordenmaker vind je ook digitaal in je bordboek. Lees er hier alles over.

picto uitbreiding

Verrijkingsoefeningen in de leeswerkschriften
In de leeswerkschriften vind je vaak dit pictogram. Dat duidt op een verdiepende oefening.

Tutor-lezen
We moedigen aan om leerlingen vaak samen te laten lezen. Een zwakkere lezer leert veel van een sterkere lezer. We zetten er sterk op in. Je vindt de tips daartoe in je handleiding bij de lesgangen.

De oefeningen op Bingel voor de leerlingen 
Per sleutelwoord en/of per thema staat er oefenmateriaal op bingel. Het uitgangspunt is dat er voor elke oefening in het leeswerkschrift ook een bingeloefening wordt voorzien, bijvoorbeeld: visuele discriminatie, auditieve discriminatie, begrijpend lezen en luisteroefeningen.
Je kunt ook gericht laten oefenen door een taak klaar te zetten.
Wist je al dat de meeste Bingel-oefeningen adaptief zijn? Het niveau wordt automatisch aangepast terwijl het kind aan het oefenen is, zowel remediërend als verdiepend.
Een Bingel-opleiding op maat voor Ik lees met hup en aap vind je 
in dit filmpje
Het overzicht van alle oefeningen voor jouw leerjaar vind je op de help-pagina van Bingel.

Video afspelen

De module Differentiëren en oefenen op bingel
In de module vink je makkelijk extra oefenmateriaal aan. Dat kan individueel per kind of voor een grotere groep. Je maakt een keuze uit de remediërings- en/of verrijkingsoefeningen per thema. Kies voor op maat oefenen op Bingel of maak automatisch een pdf om af te drukken. 

Bekijk het filmpje voor meer info!

De boekjes van de leessets A en B – ook op bingel 
De leessets A en B bij ‘ik lees met hup en aap’ (30 titels – AVI Start) zijn opgebouwd in 6 fasen – op basis van letterkennis. De leessets vormen een deel van jouw klasbib.
Op Bingel vinden de leerlingen de boekjes in hun Boekenkast. Bij elk boekje staan voorbereidende oefeningen (woordenschat en leestechnisch) en verwerkingsopdrachten na het lezen (begrijpend lezen en verhaalvolgorde).
Elk kind heeft op Bingel een boekenkast op maat. De leerkracht selecteert het juiste AVI-niveau en
Bingel selecteert de boeken (altijd in de zone van de naaste ontwikkeling)! Je stelt de Boekenkasten in door bij het inloggen te kiezen voor Eiland – Boekenkast. Bingel doet de rest. 

De boekjes van de BiB-Box vierkant 
Deze box bevat 20 titels (AVI M3 – E3 / AVI 1-3). Deze box maakt deel uit van jouw klasbib. De boekjes staan op in de Boekenkast van de leerlingen op Bingel. Bij elk boekje staan voorbereidende oefeningen (woordenschat en leestechnisch) en verwerkingsopdrachten na het lezen (begrijpend lezen en verhaalvolgorde). Ook auditieve leesondersteuning is voorzien. 
Elk kind heeft op Bingel een boekenkast op maat. De leerkracht selecteert het juiste AVI-niveau en Bingel selecteert de boeken (altijd in de zone van de naaste ontwikkeling)! Je stelt de Boekenkasten in door bij het inloggen te kiezen voor Eiland – Boekenkast. Bingel doet de rest.

De boekjes van de BiB-Box driehoek 
Voor de supersterke leerlingen kun je de BIB-Box driehoek (18 titels, AVI M4-E4 / AVI 3-5) inschakelen. Dit is niveau tweede leerjaar. De bingelondersteuning op maat is vergelijkbaar met die van BiB-Box vierkant. 

Het leeswerkschrift 10
Een kind kan individueel vorderen in de leeswerkschriften en eindigen met het tiende schrift. Dat bevat leerstof tweede leerjaar. Het is extra leerstof voor 3 weken. 

Het wekelijkse hup-uurtje in de klas
In dit wekelijkse uurtje in je planning kunnen de leerlingen op hun tempo en niveau werken, al dan niet onder begeleiding van de (zorg)leerkracht. (Zie ook handleiding)
Je kunt in 3 groepen werken:

De talloze extra materialen in je bordboek
Hieronder een kort (niet-limitatief) overzicht van de extra’s in je bordboek. Veel ervan is klassikaal inzetbaar, maar ook gedifferentieerd werken kan.

Is het niet duidelijk wat je waar vindt in je bordboek? Misschien kan onze bingel-helppagina je ondersteunen.

Bingel Raket app
Bingel Raket is een app voor leerlingen en leraren, zowel voor iPads als Android-tablets als Chromebooks. Met Bingel Raket kunnen leerlingen razendsnel oefenen en leren op de tablet in de klas. Ze scannen vanuit de app eenvoudig de pagina uit het leeswerkschrift en kunnen meteen de correcte oefeningen maken. 
Met de leraren-app volgt de leerkracht de leerlingen op tijdens het oefenen en kan er heel eenvoudig digitaal gedifferentieerd worden. Alle info op www.bingelraket.be.

Meer tips zoals deze lezen?

Benieuwd welke specifieke tips we nog meer hebben uitgewerkt? Bezoek dan onze specifieke ondersteuningspagina bij ik lees met hup en aap voor meer tips zoals deze.

Gestart met een nieuw leermiddel?

Starten met een nieuwe methode vraagt om de nodige inwerktijd. Toch sta je er niet alleen voor! Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks.

Scroll naar top