Ondersteuning bij: Reken Maar!

Aan de slag met het eerste blok

De eerste schooldag staat bijna voor de deur. Nieuwsgierig wat je te wachten staat met de eerste les van het blok? Benieuwd hoe de lessen zijn opgebouwd in de handleiding? Na het lezen van deze tip, kan je gerust aan het nieuwe schooljaar beginnen!

Leerkrachten aan het woord

De voorbereiding van het eerste blok

Overzicht van de lessen

Het eerste wat je ziet wanneer je de handleiding bij een blok openslaat, is een overzicht van de lessen. 

Praktische voorbereiding bij het blok

Na de inhoud volgt een overzicht van de praktische voorbereiding die een blok vraagt. Zo zie je meteen:

Bovendien hebben we bij (bijna) elke les bijkomende kansen voor persoonsgebonden ontwikkeling genoteerd.

De instaples bij het blok

Elk blok start met een instaples:

Kinderen kijken écht uit naar de instaples; ze frissen in spelvorm de gekende leerstof op waar het blok verder op bouwt. Zo hoef je tijdens de volgende lessen minder tijd uit te trekken om te herhalen wat de leerlingen al (moeten) kennen. En reken maar dat ze hun best doen; tijdens de spelvormen worden de kinderen beloond met een tip, een punt … Die hebben ze nodig om het doel van het spel te bereiken!

Doordat de kinderen in heterogene groepjes samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, ervaren ze samen succes. Als het goed loopt, leren de kinderen met en van elkaar en wordt het groepsgevoel versterkt.

Hoe zijn de lessen opgebouwd?

Elke les uit onze handleiding wordt overzichtelijk geplaatst binnen de leerlijn en is opgebouwd volgens een vaste structuur waarin telkens 4 lesfasen te herkennen zijn: start, kern, verwerking en afronding. Elke les is volledig uitgeschreven en biedt je een herkenbare houvast.

Elke les heeft een vaste structuur

Elke les focust telkens op één onderwerp.

In de marge vind je een duidelijk overzicht van:

 • De duur van de les
 • Leerlijnen die aan bod komen
 • Alle materialen die je bij de les nodig hebt
 • De rekentaal en andere woorden die mogelijk extra aandacht vragen

De belangrijkste doelen die in de les gerealiseerd worden, opgedeeld in nieuwe doelen en doelen die ingeoefend en/of geautomatiseerd worden.

Aangezien leerplandoelen onderhevig zijn aan veranderingen, vind je de meest actuele leerplandoelen steeds terug via jouw digitale planner of op Bingel. We wisselen daarenboven deze doelen ook uit met alle verschillende agendaleveranciers.

Elke les heeft zijn eigen plaats in de leerlijn. De letter geeft aan waar het in de les vooral om draait:

 • N= nieuwe leerinhouden
 • I = inoefenen
 • A = automatiseren

Via het bordboek projecteer je niet alleen de oefeningen en de oplossingen van het werkschrift op je digitale bord. Je vindt er ook een heleboel tools waarmee je jouw instructie kunt ondersteunen.

Met de interactieve les in het bordboek verhoog je de betrokkenheid van de leerlingen en ondersteun je jouw instructie en het begeleid oefenen aan het digitale bord. Pictogrammen geven aan wanneer je een scherm van de bordles kunt tonen.

Opgebouwd volgens het ADI-model

De basislessen van Reken Maar! zijn opgebouwd volgens het ADI-model. ADI staat voor Activerende Directe Instructie, een model waarbij een directe interactieve instructie afgewisseld wordt met begeleide klassikale inoefening. Dit biedt steun aan leerlingen die daar baat bij hebben, maar biedt andere leerlingen de kans om de leerstof op hun eigen niveau te verwerken.

De start kun je zien als een aandachtstrekker of smaakmaker. Meestal combineert die een korte terugblik, bv. een (flits)oefening aan het bord, eventueel gekoppeld aan een wedstrijdje, met een oriëntatie op het lesonderwerp, vaak in de vorm van een voor de leerlingen herkenbare probleemstelling.

Een interactieve en directe klassikale instructie in combinatie met begeleid klassikaal oefenen in het werkschrift, zodat de leerlingen een houvast hebben wanneer ze de leerstof straks zelfstandig verwerken.

Dit wil immers niet zeggen dat je als leerkracht de hele tijd zelf aan het woord bent terwijl de leerlingen absorberen, integendeel. Ze werken actief mee aan deze instructie- en inoefenfase, door alleen, per twee of in kleine groepjes naar strategieën en oplossingen te zoeken en die aan het bord voor te stellen, door opgaven aan het bord op te lossen en daarbij de oplossingsweg te verwoorden …

Reken Maar! ondersteunt je in het realiseren van een viersporenbeleid. De leerstof wordt door de instructieonafhankelijke, instructiegevoelige en instructieafhankelijke groep op een verschillende manier verwerkt.

Een korte klassikale afsluiter, een moment om:

 • terug te blikken en de leerstof nog een laatste keer vast te zetten;
 • de ervaringen van de leerlingen te evalueren;
 • oplossingen van enkele (context)oefeningen klassikaal te bespreken;
 • de leerlingen warm maken voor wat komen gaat;
 • iedereen aan het denken zetten over een nieuwe probleemstelling …

Meer tips zoals deze lezen?

Benieuwd welke specifieke tips we nog meer hebben uitgewerkt? Bezoek dan onze specifieke ondersteuningspagina bij Reken Maar! voor meer tips zoals deze.

Gestart met een nieuw leermiddel?

Starten met een nieuwe methode vraagt om de nodige inwerktijd. Toch sta je er niet alleen voor! Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks.