Ondersteuning bij: Reken Maar!

Hoe daag je sterke leerlingen uit in je klas?

Je hebt het waarschijnlijk als leerkracht al meegemaakt. Je merkt dat een bepaalde leerling wel erg sterk is en door de leerstof heen vliegt of heel wat leerstof al onder de knie heeft. Je wilt aan de behoeften van deze leerling tegemoet komen en zoekt naar materialen om dit aan te pakken. Deze tip is bedoeld om jou als leerkracht op weg te helpen en jou tips te geven bij het verdiepen en het verrijken.

In een van onze vorige tips beschreven we hoe Reken Maar! jou helpt bij het differentiëren op maat van elke leerling. Hier boden we extra aandacht aan de manieren waarop je het aanbod van wiskunde nog meer kan afstemmen op de mogelijkheden van de rekenzwakke leerling.

Tijdens deze tip staan we uitgebreid stil bij de manieren waarop je sterke leerlingen uit jouw klas kan uitdagen. Hiervoor maken we een onderscheid tussen de (facultatieve) materialen van Reken Maar! verder en de (extra) uitdagende doorwerktaken uit de verrijkingsmap.

In de verrijkingsmap vind je per blok telkens drie bundels en één project met verrijkende doorwerktaken. Dit zijn opdrachten waar zelfs erg sterke leerlingen soms een hele kluif aan hebben. Daarom hebben we op vraag van onze gebruikers Reken Maar! verder ontwikkeld: verrijkende opdrachten op een tussenniveau: uitdagender dan de basisoefeningen uit het werkschrift en eenvoudiger dan de doorwerktaken uit de verrijkingsmap.

Aan de slag met Reken Maar! verder

In de aanvullende oefenschriften van Reken Maar! verder voorzien we oefeningen waarmee snelle(re) leerlingen (of leerlingen die niet alle basisoefeningen moeten maken) zelfstandig aan de slag kunnen tijdens de lessen. Zo heb jij als leerkracht je handen vrij om leerlingen te begeleiden die extra instructie of zorg nodig hebben.

Welke materialen bieden jullie aan?

Elk blok wordt verder aangevuld met zeven extra bladzijden boordevol leuke en prikkelende oefenkansen. Die sluiten aan bij de geziene leerstof, maar situeren zich duidelijk op een verdiepend niveau. De opdrachten zijn logisch opgebouwd en op een haalbare manier uitdagend voor een grote groep leerlingen. 

Bovendien vind je op Bingel telkens nog twee extra bladzijden per blok met downloadbare oefeningen. Je vindt ze terug als verdieping in de module differentiëren en verrijken

Sluiten de opdrachten aan bij de leerstof?

Elk eerste oefenschrift van Reken Maar! verder start met een herhalingsblok (met uitzondering van het eerste leerjaar). De verdiepende oefeningen van dat blok sluiten aan bij de leerstof van het voorbije leerjaar. Leerlingen kunnen er zelfstandig mee aan de slag tijdens de wiskundelessen van blok 1. 

Bij de start van blok 2 kunnen de leerlingen dan beginnen aan de verdiepende oefeningen ‘na blok 1’. De oefeningen bouwen dus telkens verder op leerstof die behandeld werd in een voorgaand blok. Op die manier is er in principe geen extra instructie nodig en heb jij je handen vrij voor wie jou het hardst nodig heeft.

Kunnen mijn leerlingen hier zelfstandig aan werken?

In Reken Maar! verder leggen we het initiatief bewust bij de leerlingen zelf. We dagen hen uit om hun leerproces zelf in handen te nemen en willen hen uitdrukkelijk helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals:

Leren plannen

Elk blok start met een planning: een overzicht van de oefeningen en de moeilijkheidsgraad (aangeduid met een aantal sterren) per domein. Zo kunnen de leerlingen zelf bepalen in welke volgorde ze aan de opdrachten werken.

Leren leren

Vanaf het derde leerjaar wordt, waar mogelijk, telkens verwezen naar de Rekenwijzer. Zo kunnen leerlingen indien nodig zelf uitgewerkte voorbeelden, standaardprocedures, rekenvoordelen en formules opzoeken.

Leren reflecteren

Er is bij Reken Maar! verder ook een correctiesleutel waarmee de leerlingen de gemaakte oefeningen zelf handig kunnen verbeteren. Je vindt ze op Bingel bij ‘downloads’.

Werken met de verrijkingsoefeningen

Welke materialen bieden jullie aan?

Voor de bijzonder rekensterke leerlingen van jouw klas, bieden we per blok 3 bundels verrijkingsoefeningen en 1 projectbundel aan. Bovendien is er per leerjaar ook nog minstens 1 STEM-projectMet deze materialen kun je verrijkende taken samenstellen voor de instructieonafhankelijke leerlingen van jouw klas.

Je vindt de materialen terug in de verrijkingsmap of in de module differentiëren en verrijken op Bingel.

Kunnen mijn leerlingen hier zelfstandig aan werken?

De bundels kunnen in principe zelfstandig verwerkt worden, maar voor de projecten is er soms een korte instructie of begeleiding nodig. 

Het materiaal uit de verrijkingsmap kun je inzetten tijdens de instructie- en verwerkingsmomenten, tijdens de herhalings- en remediëringslessen of in een afzonderlijke niveaugroep.

Meer tips zoals deze lezen?

Benieuwd welke specifieke tips we nog meer hebben uitgewerkt? Bezoek dan onze specifieke ondersteuningspagina bij Reken Maar! voor meer tips zoals deze.

Gestart met een nieuw leermiddel?

Starten met een nieuwe methode vraagt om de nodige inwerktijd. Toch sta je er niet alleen voor! Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks.