Ondersteuning bij: Reken Maar!

Tips bij het evaluatieluik

Het evaluatieluik van elk blok bestaat uit drie lessen: een herhalingsles, een toetsles en een les remediëren en verrijken. Benieuwd hoe je hiermee aan de slag gaat? We geven jou graag enkele praktische tips mee!

Het herhalingsmoment

Zelfevaluatie via de toetswijzer

De herhalingsles is de laatste les uit het blok en begint met de toetswijzer in het werkschrift. Hier vinden ze een oplijsting van de lesdoelen die getoetst zullen worden.

Eigenlijk is dat een soort portfolio waarin de leerlingen zichzelf niet alleen beoordelen op wat ze aan wiskundige kennis en vaardigheden hebben geleerd, maar ook kunnen aangeven hoe ze hun persoonsgebonden attitudes beoordelen.

Neem je tijd om dit samen met jouw leerlingen na elke les in te vullen. Gebruik verschillende kleuren om dit te visualiseren (bijvoorbeeld groen, oranje en rood). Op deze manier kunnen ze meteen aangeven hoe goed ze de leerstof van die les in de vingers hebben.

Wanneer je dit document pas tegen het einde van het blok laat invullen, weten jouw leerlingen vaak niet meer hoe goed ze de leerstof van elke les beheersen. Hierdoor zou het portfolio een vertekend beeld kunnen geven.

Zelfstandig de leerstof herhalen

Op de instructieafhankelijke groep na, werken de leerlingen zelfstandig aan de herhalingsles. De toetswijzer is hierbij richtinggevend: op basis van de zelfevaluaties van de kinderen en jouw observaties kan er nog doelgericht herhaald worden.

Leerlingen die minder herhalingswerk hebben, vinden achteraan de herhalingsles ook verdiepende opdrachten terug (op de gouden pagina’s).

Het toetsmoment

De module toetsen, remediëren en verrijken

Video afspelen

Welke toetsen kun je gebruiken? En waar vind je ze?

Van elke bloktoets vind je twee evenwaardige versies in de toetsmap. Je vindt deze toetsen ook terug in de module toetsen, remediëren en verrijken op Bingel:

Resultaten invullen van de toets

Zodra de toetsen verbeterd zijn, kun je de punten in de module toetsen, remediëren en verrijken ingeven. Je ziet meteen voor welke toetsvraag welke leerlingen de norm halen en welke niet.

Voor de verbetering houd je best de norm aan die de puntentabel aangeeft. Die wordt trouwens jaarlijks in de differentiatiemodule bijgesteld op basis van de resultaten die door alle scholen werden ingevoerd. Je kunt dus van genormeerde toetsen spreken.

Remediërings- en verrijkingsvoorstellen samenstellen

Met één druk op de knop krijg je voor elke leerling van de klas een differentiatievoorstel op maat:

Dat voorstel kan je op een eenvoudige manier voor één leerling of voor een groep leerlingen aanpassen.

De voorgestelde oefeningen kan je digitaal klaarzetten, met gepaste instructiefilmpjes geïntegreerd in het remediëringsaanbod, of je kunt voor elke leerling een kant-en-klare gepersonaliseerde oefenbundel afdrukken, al dan niet met correctiesleutel. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook.

Meer tips zoals deze lezen?

Benieuwd welke specifieke tips we nog meer hebben uitgewerkt? Bezoek dan onze specifieke ondersteuningspagina bij Reken Maar! voor meer tips zoals deze.

Gestart met een nieuw leermiddel?

Starten met een nieuwe methode vraagt om de nodige inwerktijd. Toch sta je er niet alleen voor! Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks.