Ondersteuning bij: Reken Maar!

Welke keuzes maak je best op schoolniveau?

Willen jullie als school op dezelfde wijze en gelijkgericht aan de slag gaan met Reken Maar!? Neem dan zeker de tijd om, samen met jouw team, de volgende didactische keuzes tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar met elkaar te bespreken. Zo verloopt de start met Reken Maar! nog vlotter!

Spreek het volgende af met jouw team:

  • Spreek de referentiematen af die jullie hanteren binnen meten en metend rekenen. Bij de downloads op Bingel vind je heel wat documenten die je kan aanpassen en op deze manier schooleigen kan maken.
  • Kies je voor de verdelings- of verhoudingsdeling? Beiden kunnen binnen Reken Maar!
  • Schrijven we alle tussenstappen bij de brugoefeningen volledig uit? Er is telkens ruimte voorzien als je hier voor kiest.
  • Hoe gaan we om met het meersporenbeleid? Wat doen we voor onze allersterkste leerlingen? Gebruiken we hier het verrijkingstraject (voor instructieonafhankelijke leerlingen)?
  • Geeft iedere leerkracht de instaplessen met de focus op persoonsgebonden doelen?
  • Hoe zetten we Bingel in voor Reken Maar!? Is er de mogelijkheid om ook in de klas te Bingelen?
  • Wat is de rol van de zorgleerkracht, ondersteuner of co-teacher binnen wiskunde?
Samen

Meer tips zoals deze lezen?

Benieuwd welke specifieke tips we nog meer hebben uitgewerkt? Bezoek dan onze specifieke ondersteuningspagina bij Reken Maar! voor meer tips zoals deze.

Gestart met een nieuw leermiddel?

Starten met een nieuwe methode vraagt om de nodige inwerktijd. Toch sta je er niet alleen voor! Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks.