Ondersteuning bij: TALENT

In de kijker

Bingel Differentiatie header
Differentiëren en oefenen

Differentiëren op maat van elke leerling

Als leerkracht word je elk jaar ongetwijfeld geconfronteerd met heel wat niveauverschillen in jouw klasgroep. Naast de oefeningen in de taal- en spellingschriften, beschik je met TALENT over een uitgebreid aanbod aan materialen zodat je nog beter kan inspelen op de specifieke noden van elk kind.

» Lees de tip

Facebookgroepen

In deze groepen krijg je tips, kan je materialen uitwisselen en heb je de kans om vragen te stellen aan collega’s die net als jij met TALENT werken.

Bekijk de opleidingsfilmpjes en schrijf je in voor de vragensessies!

Start je in september met TALENT? Dan vind je op deze pagina een aantal opleidingsfilmpjes die je wegwijs maken in de werkwijze van jullie nieuwe methode. Deze filmpjes bekijk je wanneer het jou past en zijn de ideale voorbereiding voor het gloednieuwe schooljaar.

Heb je na het bekijken van deze opleidingsfilmpjes nog vragen? Stel jouw vragen dan tijdens onze live Q&A-sessie aan het TALENT-teamZo ben je helemaal voorbereid om met TALENT te starten!

Facebookgroepen

In deze groepen krijg je tips, kan je materialen uitwisselen en heb je de kans om vragen te stellen aan collega’s die net als jij met TALENT werken.

0 +
aangesloten leerkrachten

Tips en inspiratie bij TALENT

 • Alles
 • Allerlei
 • Differentiëren en oefenen
 • Lezen
 • Schoolstart
 • Toetsen, remediëren en verrijken
Alles
 • Alles
 • Allerlei
 • Differentiëren en oefenen
 • Lezen
 • Schoolstart
 • Toetsen, remediëren en verrijken

Differentiëren na de toets

Sinds schooljaar 2021-2022 kun je bij TALENT ook op maat remediëren en/of verrijken na de toets. Die mogelijkheid hebben we toegevoegd als antwoord op suggesties van onze gebruikers. Hoe je hiermee aan de slag gaat, lees je in deze tip.

» Lees de tip

Herhalen voor de toets a.d.h.v. het portfolio

Differentiëren na de toets is goed, maar herhalen vóór de toets is eigenlijk veel beter. Benieuwd hoe je aan de slag gaat met het portfolio om te differentiëren voor de toets? Via deze tip geven we je nog enkele handige tips mee en overlopen we hoe je aan het evaluatieblok begint.

» Lees de tip
Bingel Zorg header

Hoe ga ik aan de slag met de LVS-toetsen?

Vanaf dit schooljaar kan je als TALENT-gebruiker de toetsen lezen en spelling van LVS-VCLB via Bingel downloaden. Benieuwd hoe je hiermee aan de slag gaat? Met deze tip helpen we jou graag op weg!

» Lees de tip
bingel persbericht header

Hoe doe ik aan permanente evaluatie met TALENT?

Naast de toetsen aan het einde van het thema, voorziet TALENT een aantal observatiefiches, evaluatieformulieren, communicatiemodellen en schrijfkaarten die je kan inzetten voor onderdelen die vallen onder permanente evaluatie (schrijven, spreken, lezen, luisteren, …). In deze tip overlopen we hoe je dat juist kan doen.

» Lees de tip
Op verkenning

Leergebiedoverschrijdend werken met TALENT

Zijn jullie op zoek naar manieren om leergebiedoverschrijdend te werken op school? Dan zet TALENT jullie hierbij op weg. We linkten enkele thema’s aan die van onze uitgave wereldoriëntatie, Op verkenning. Daarnaast werkten de auteurs in elk leerjaar 3 miniprojecten uit waarin taal, wiskunde, wereldoriëntatie en muzische vorming samenhangend aan bod komen. Zo maak je samen taal, ook in andere leergebieden!

» Lees de tip
Bingel Differentiatie header

Differentiëren op maat van elke leerling

Als leerkracht word je elk jaar ongetwijfeld geconfronteerd met heel wat niveauverschillen in jouw klasgroep. Naast de oefeningen in de taal- en spellingschriften, beschik je met TALENT over een uitgebreid aanbod aan materialen zodat je nog beter kan inspelen op de specifieke noden van elk kind.

» Lees de tip

Hoe organiseer je de summatieve toetsen?

Heeft iedereen het begrepen? Het is een vraag die iedere leerkracht zich wel eens stelt. De summatieve toetsen bij TALENT bieden je de mogelijkheid om de grote leerstofonderdelen te toetsen. We geven jou graag enkele tips!

» Lees de tip

Tips bij het controledictee

Neem je binnenkort het controledictee af en kun je nog enkele praktische tips gebruiken? Via deze starterstip tonen we je hoe je na het afnemen van het controledictee een remediëringsvoorstel op maat van elke leerling krijgt.

» Lees de tip

Gedifferentieerd lezen met de TALENTBIB

De TALENTBIB is een unieke klasbibliotheek die bestaat uit kinderboeken die Vlaamse jeugdauteurs speciaal voor TALENT schreven. Ben je benieuwd hoe de TALENTBIB bijdraagt aan de leesmotivatie van jouw leerlingen? In deze handleiding vatten we dit graag voor jou samen.

» Lees de tip

Het thema verkennen met de ontdekplaat

Aan de hand van een interactieve ontdekplaat maken we de leerlingen nieuwsgierig naar het thema en activeren we voorkennis. Ze ontdekken wat later uitgebreid aan bod komt en verkennen het thema in brede zin. Na het lezen van deze tip, kan je gerust aan het nieuwe thema beginnen.

» Lees de tip

Waar vind ik mijn leermaterialen op Bingel?

Bang om te verdwalen op Bingel? Op zoek naar een specifiek document, of heb je nog geen toegang tot de toetsen? Geen probleem. We loodsen je graag even door Bingel zodat je vlot van start kan gaan.

» Lees de tip

Startersopleiding

Download het document met gouden tips van en voor gebruikers

Dit document bundelt een aantal tips die je kunnen helpen makkelijker je weg te vinden in het grote taalrijke aanbod van TALENT. Lees ze even door voor je helemaal in je lessen duikt. Het kan je achteraf veel tijd besparen.

Handige tips en tricks

Ons team van auteurs, uitgevers en educatief adviseurs bereiden je voor op een schitterende start!

Digitale ondersteuning

We overlopen de belangrijkste functionaliteiten in Bingel die je kan gebruiken bij het werken met de methode.

Stel ons jouw vragen

Stel jouw vragen aan de experten tijdens een live Q&A-sessie! Volg deze alleen of samen met het hele schoolteam.

Bekijk de opleidingsfilmpjes

Startte je in september met TALENT ? Dan vind je hier verschillende opleidingsfilmpjes op deze pagina die je helemaal wegwijs maken in de werkwijze van jullie nieuwe methode. Deze filmpjes bekijk je wanneer het jou past en zijn de ideale voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

Extra's bij de opleidingsfilmpjes

Wil je graag notities nemen bij het opleidingsfilmpje? Download dan de hand-out van de presentatie.

Wil je alle tips uit het filmpje nog eens rustig nalezen, download dan het document ‘Tips van en voor gebruikers – TALENT’.

Veelgestelde vragen

Lezen

Op het beginscherm staat onderaan, vierde knop van links, het logo van een boekje.

 

Als de leerling daarop klikt, zal hij of zij de boekjes uit de Talentbib te zien krijgen. Als je school ook geabonneerd is op de BiB-BoX, staan de boeken van de Talentbib tussen de boeken van BiB-BoX.

 

De leerling kan in het zoekscherm een trefwoord uit de titel typen om de boekjes gemakkelijk te vinden in de boekenkast.

De verwijzingen naar de leestechnische niveaus in de handleiding van TALENT gebeurt volgens het nieuwe AVI-systeem. Je vindt online concordantietabellen om de nieuwe AVI-aanduiding om te zetten naar de oude.

 

In de Talentbib op Bingel kunnen enkel de nieuwe AVI-niveaus worden ingevoerd.

 

Je vindt op Bingel (Downloads – Overzichtsdocumenten) een bestand ‘Overzicht titels TALENTBIB’ waarin je de oude AVI-niveaus terug kan vinden per boekje.

Werken met TALENT

De grijze zinnen instrueren leraren die zonder digitaal schoolbord of zonder zorg- en evaluatiemodule werken. Ze maken duidelijk welke aanvullende acties er nodig zijn om de les te geven. Er wordt verwezen naar de downloadbare bundel (op bingel.be - leermiddelen - downloads) waarin aanvullende bronnen- en kopieerbladen staan en naar de CD- en DVD-box om de nodige audio- en videofragmenten te kunnen tonen/afspelen.

 

De praatkaartjes horen bij de coöperatieve werkvorm ‘praatkaartjes’. Het zijn willekeurige (blanco) kaartjes, maar dat mogen ook rekenblokjes zijn, of eender welk ander klein voorwerp.

 

De bedoeling van de praatkaartjes is dat elke leerling binnen de groep er enkele krijgt (bv. 4). Als een leerling spreekt in de groep, dan legt hij of zij één van zijn of haar kaartjes in het midden (een praatkaartje staat dus voor een ‘spreekbeurt’). Zo bewaken we dat elk kind spreekkansen heeft en dat er geen ‘overbodigheden’ gezegd worden.

In het bordboek, in de bordles of op cd/dvd als je geen bordboek gebruikt. Wanneer een leerling rechtstreeks toegang moet hebben tot een geluids- of beeldfragment (bv. in functie van hoekenwerk), dan vindt hij of zij het materiaal op het bingeleiland in de rubriek ‘Tijdens de les’.

De lessen en activiteiten van TALENT zijn gekoppeld aan de leerplandoelen van de drie onderwijsnetten.

 

De doelen van OVSG en GO! vind je in de Bingel Planner en in agendasystemen van diverse leveranciers. Voor het leerplan van KathOndVla kozen we alleen voor een koppeling met ZiLL.

 

De Bingel Planner is gratis beschikbaar op Bingel. De ICT-verantwoordelijke voor de school dient wel toegang te geven tot de Planner, vervolgens kun je de Planner openen via het startscherm.

Het portfolio van TALENT is een zorgvuldig uitgewerkte vorm van brede en permanente evaluatie. Het is een gedetailleerd overzicht van al dan niet-beheerste doelen Nederlands en leergebiedoverschrijdende doelen van elke leerling gedurende een thema (3 weken), gedurende  het  ganse schooljaar en gedurende zijn/haar hele lagere schoolperiode.

 

Het portfolio bij TALENT brengt met betrekking tot het leergebied Nederlands en leergebiedoverschrijdende doelen in kaart wie een leerling is, wat hij/zij al kan en wat hij/zij nog moet leren.

 

 1. Door het werken met een portfolio ontwikkelt een leerling een beeld van zijn eigen leerproces. Het geeft waardevolle informatie over de cognitieve ontwikkeling en informatie over hoe de leerling het beste leert en welke aspecten de leerling bij het leren belangrijk vindt.
 2. Een portfolio nodigt uit tot interactie tussen leerling en leraar, en tussen leerlingen onderling. 
 3. Het draagt bij tot het competentieleren en daarmee tot het vergroten van zelfvertrouwen en motivatie. Door het werken met een portfolio wordt een leerling niet vergeleken met anderen, maar met zichzelf. 
 4. De leerling en de leraar zijn samen eigenaar van het eigen portfolio. Ze hebben samen de regie en hebben daardoor de mogelijkheden om het (eigen) leerproces in handen te nemen. Het bevordert het zelfverantwoordelijk leren. 
 5. Het portfolio bewijst de beheersing van competenties en vaardigheden. Zo kan de school het portfolio probleemloos inzetten bij het evalueren van het leren
 6. Een portfolio laat ouders toe de ontwikkeling van hun leerling in een breed perspectief te zien, waarbij de ontwikkelingsmomenten centraal staan.

Heel wat scholen denken momenteel na over de manier waarop ze evalueren. De school is niet langer alleen een plek waar leraren kennis en vaardigheden overdragen. Scholen die vernieuwend onderwijs willen uitdragen, willen meer verantwoordelijk leggen en inbreng ontwikkelen bij de leerlingen. De leerling mag zelf initiatieven nemen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen. TALENT wil ook op deze manier bijdragen tot het verhogen van de onderwijskwaliteit.

Elke les van TALENT start met het focussen op het lesdoel. Daarbij worden de hoofddoelen van de les weergegeven, zodat de leerling ook duidelijk weet waar hij/zij naartoe werkt. Op het einde van de les vult hij/zij het zelfevaluatiekader in en geeft daarbij aan in welke mate hij/zij zelf inschat dat de vooropgestelde hoofddoelen bereikt zijn.

 

Reflectie op de lesdoelen en reflectie op het portfolio zijn dus belangrijke elementen in het leerproces omdat het proces voor een leerling zo inzichtelijk wordt. Ook het houden van reflectiegesprekken met de leerlingen is daarbij belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld in een evaluatiekring of in een één-op-één gesprek. De vraag “Hoe kan ik het beste leren?” geeft interessante informatie. Het biedt de leerling en de leraar aanknopingspunten om aan te sluiten bij de leerstijl van de leerling. 

 

Het reflecteren is een proces, waarbij de beginsituatie van elk leerling verschillend is. Reflecteren is een vaardigheid die leerlingen moeten ontwikkelen. Het zelfevaluatiekader kan daarbij steun geven en geeft de leerling groeikansen in het leren reflecteren.  Naarmate de leerling ouder wordt en meer reflectievaardigheden heeft ontwikkeld, zal de behoefte aan eigen bewoordingen waarschijnlijk groter worden. Daarom werden er bij elk evaluatiekader blanco schrijflijnen voorzien. Die kunnen zowel door de leraar als de leerling gebruikt worden om aanvullende info te geven.

 

De zelfevaluatie, in combinatie met de observaties van de leraar, worden in het overzicht gezet. Op die manier krijgen de leerling, de leraar én de ouder een beeld van het al of niet bereiken van de vooropgestelde doelen in de lessen van het thema. Het overzicht is eveneens beschikbaar in een digitaal en dus printbaar document.

Het werken met een portfolio vraagt overleg binnen het schoolteam. Het moet een gedragen keuze zijn om de leerlingen op een andere manier te evalueren.  Daarenboven moet er ook nagedacht worden over de andere vakken. TALENT biedt met het uitgewerkte portfolio een uitgelezen kans om een eerste stap te zetten in het anders evalueren van de leerlingen. Geleidelijk kan het portfoliogebruik dan uitgebreid worden, in de eerste plaats naar leergebieden waarin naast kennis ook vaardigheden centraal staan.

 

Brede en permanente evaluatie (zelfreflectie, observatie …) vergt op het eerste zicht veel tijd. De leraar en de leerling evalueren immers op geregelde, korte tijdstippen. Het opbouwen van een portfolio kan (deels) vervangend werken voor klassieke toetsing. Dat betekent dat er geen extra tijd voorzien dient te worden voor (bepaalde) toetsmomenten en voor de verbetering ervan. In die zin vergt de brede en permanente evaluatie geen extra tijdsbesteding t.o.v. een klassieke toetsing van de leerling.

Het is erg moeilijk om goede woordenboekoefeningen te maken. Daar zijn twee redenen voor:

 

 • Je moet rekening houden met een groot aanbod woordenboeken die in de handel te krijgen zijn.
 • Je moet kinderen echte woorden laten opzoeken die intrinsiek wel boeiend genoeg zijn om te kennen. De oefening moet een tweeledige meerwaarde bieden. 

Voor TALENT vormt alvast één woordenboek de basis voor de methode: ‘Prisma Basisonderwijs woordenboek Nederlands’.

We zijn op zoek gegaan naar een woordenboek waarin de geselecteerde woorden terug te vinden waren en dat voldeed aan de volgende eisen:

 

 • geen ongepast woordgebruik
 • heldere uitleg voor de leerling
 • veelgebruikte zegswijzen en uitdrukkingen
 • compact
 • democratische prijs

Bij het vergelijken van verschillende woordenboeken zijn we uitgekomen bij de pocketversie van het Prisma pocketwoordenboek voor de basisschool, dat volgens ons het best aan deze criteria voldoet.

Zorg en ondersteuning

De ADIBoek-versies van TALENT zijn beschikbaar via ADIBib, en dit zowel in een Sprint- als Kurzweil-versie.

 

Bestellen kan rechtstreeks via www.adibib.be. Je hoeft enkel het vak (Nederlands) en het leerjaar te selecteren. De materialen van TALENT verschijnen dan in de lijst.

Ontdek ons opleidingsaanbod

Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks en blijven jou gedurende het hele schooljaar inspireren. 

E-learning
Bingel Differentiatie header

Differentiëren en evalueren bij TALENT

Differentiëren en evalueren zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. In deze opleiding verdiepen we ons in de manieren waarop je met TALENT kan inspelen op de specifieke noden van elk kind.

Meer tips en inspiratie

Bingel Zorg header

Hoe ga ik aan de slag met de LVS-toetsen?

Vanaf dit schooljaar kan je als TALENT-gebruiker de toetsen lezen en spelling van LVS-VCLB via Bingel downloaden. Benieuwd hoe je hiermee aan de slag gaat? Met deze tip helpen we jou graag op weg!

» Lees de tip
Op verkenning

Leergebiedoverschrijdend werken met TALENT

Zijn jullie op zoek naar manieren om leergebiedoverschrijdend te werken op school? Dan zet TALENT jullie hierbij op weg. We linkten enkele thema’s aan die van onze uitgave wereldoriëntatie, Op verkenning. Daarnaast werkten de auteurs in elk leerjaar 3 miniprojecten uit waarin taal, wiskunde, wereldoriëntatie en muzische vorming samenhangend aan bod komen. Zo maak je samen taal, ook in andere leergebieden!

» Lees de tip

Gedifferentieerd lezen met de TALENTBIB

De TALENTBIB is een unieke klasbibliotheek die bestaat uit kinderboeken die Vlaamse jeugdauteurs speciaal voor TALENT schreven. Ben je benieuwd hoe de TALENTBIB bijdraagt aan de leesmotivatie van jouw leerlingen? In deze handleiding vatten we dit graag voor jou samen.

» Lees de tip

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de vragen die regelmatig worden gesteld.

De verwijzingen naar de leestechnische niveaus in de handleiding van TALENT gebeurt volgens het nieuwe AVI-systeem. Je vindt online concordantietabellen om de nieuwe AVI-aanduiding om te zetten naar de oude.

In de Talentbib op Bingel kunnen enkel de nieuwe AVI-niveaus worden ingevoerd.

Je vindt op Bingel (Downloads – Overzichtsdocumenten) een bestand ‘Overzicht titels TALENTBIB’ waarin je de oude AVI-niveaus terug kan vinden per boekje.

De grijze zinnen instrueren leraren die zonder digitaal schoolbord of zonder zorg- en evaluatiemodule werken. Ze maken duidelijk welke aanvullende acties er nodig zijn om de les te geven. Er wordt verwezen naar de downloadbare bundel (op bingel.be - leermiddelen - downloads) waarin aanvullende bronnen- en kopieerbladen staan en naar de CD- en DVD-box om de nodige audio- en videofragmenten te kunnen tonen/afspelen.

 

De praatkaartjes horen bij de coöperatieve werkvorm ‘praatkaartjes’. Het zijn willekeurige (blanco) kaartjes, maar dat mogen ook rekenblokjes zijn, of eender welk ander klein voorwerp.

 

De bedoeling van de praatkaartjes is dat elke leerling binnen de groep er enkele krijgt (bv. 4). Als een leerling spreekt in de groep, dan legt hij of zij één van zijn of haar kaartjes in het midden (een praatkaartje staat dus voor een ‘spreekbeurt’). Zo bewaken we dat elk kind spreekkansen heeft en dat er geen ‘overbodigheden’ gezegd worden.

In het bordboek, in de bordles of op cd/dvd als je geen bordboek gebruikt. Wanneer een leerling rechtstreeks toegang moet hebben tot een geluids- of beeldfragment (bv. in functie van hoekenwerk), dan vindt hij of zij het materiaal op het bingeleiland in de rubriek ‘Tijdens de les’.

De lessen en activiteiten van TALENT zijn gekoppeld aan de leerplandoelen van de drie onderwijsnetten.

 

De doelen van OVSG en GO! vind je in de Bingel Planner en in agendasystemen van diverse leveranciers. Voor het leerplan van KathOndVla kozen we alleen voor een koppeling met ZiLL.

 

De Bingel Planner is gratis beschikbaar op Bingel. De ICT-verantwoordelijke voor de school dient wel toegang te geven tot de Planner, vervolgens kun je de Planner openen via het startscherm.

Het portfolio van TALENT is een zorgvuldig uitgewerkte vorm van brede en permanente evaluatie. Het is een gedetailleerd overzicht van al dan niet-beheerste doelen Nederlands en leergebiedoverschrijdende doelen van elke leerling gedurende een thema (3 weken), gedurende  het  ganse schooljaar en gedurende zijn/haar hele lagere schoolperiode.

 

Het portfolio bij TALENT brengt met betrekking tot het leergebied Nederlands en leergebiedoverschrijdende doelen in kaart wie een leerling is, wat hij/zij al kan en wat hij/zij nog moet leren.

 

 1. Door het werken met een portfolio ontwikkelt een leerling een beeld van zijn eigen leerproces. Het geeft waardevolle informatie over de cognitieve ontwikkeling en informatie over hoe de leerling het beste leert en welke aspecten de leerling bij het leren belangrijk vindt.
 2. Een portfolio nodigt uit tot interactie tussen leerling en leraar, en tussen leerlingen onderling. 
 3. Het draagt bij tot het competentieleren en daarmee tot het vergroten van zelfvertrouwen en motivatie. Door het werken met een portfolio wordt een leerling niet vergeleken met anderen, maar met zichzelf. 
 4. De leerling en de leraar zijn samen eigenaar van het eigen portfolio. Ze hebben samen de regie en hebben daardoor de mogelijkheden om het (eigen) leerproces in handen te nemen. Het bevordert het zelfverantwoordelijk leren. 
 5. Het portfolio bewijst de beheersing van competenties en vaardigheden. Zo kan de school het portfolio probleemloos inzetten bij het evalueren van het leren
 6. Een portfolio laat ouders toe de ontwikkeling van hun leerling in een breed perspectief te zien, waarbij de ontwikkelingsmomenten centraal staan.

Heel wat scholen denken momenteel na over de manier waarop ze evalueren. De school is niet langer alleen een plek waar leraren kennis en vaardigheden overdragen. Scholen die vernieuwend onderwijs willen uitdragen, willen meer verantwoordelijk leggen en inbreng ontwikkelen bij de leerlingen. De leerling mag zelf initiatieven nemen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen. TALENT wil ook op deze manier bijdragen tot het verhogen van de onderwijskwaliteit.

Elke les van TALENT start met het focussen op het lesdoel. Daarbij worden de hoofddoelen van de les weergegeven, zodat de leerling ook duidelijk weet waar hij/zij naartoe werkt. Op het einde van de les vult hij/zij het zelfevaluatiekader in en geeft daarbij aan in welke mate hij/zij zelf inschat dat de vooropgestelde hoofddoelen bereikt zijn.

 

Reflectie op de lesdoelen en reflectie op het portfolio zijn dus belangrijke elementen in het leerproces omdat het proces voor een leerling zo inzichtelijk wordt. Ook het houden van reflectiegesprekken met de leerlingen is daarbij belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld in een evaluatiekring of in een één-op-één gesprek. De vraag “Hoe kan ik het beste leren?” geeft interessante informatie. Het biedt de leerling en de leraar aanknopingspunten om aan te sluiten bij de leerstijl van de leerling. 

 

Het reflecteren is een proces, waarbij de beginsituatie van elk leerling verschillend is. Reflecteren is een vaardigheid die leerlingen moeten ontwikkelen. Het zelfevaluatiekader kan daarbij steun geven en geeft de leerling groeikansen in het leren reflecteren.  Naarmate de leerling ouder wordt en meer reflectievaardigheden heeft ontwikkeld, zal de behoefte aan eigen bewoordingen waarschijnlijk groter worden. Daarom werden er bij elk evaluatiekader blanco schrijflijnen voorzien. Die kunnen zowel door de leraar als de leerling gebruikt worden om aanvullende info te geven.

 

De zelfevaluatie, in combinatie met de observaties van de leraar, worden in het overzicht gezet. Op die manier krijgen de leerling, de leraar én de ouder een beeld van het al of niet bereiken van de vooropgestelde doelen in de lessen van het thema. Het overzicht is eveneens beschikbaar in een digitaal en dus printbaar document.

Het werken met een portfolio vraagt overleg binnen het schoolteam. Het moet een gedragen keuze zijn om de leerlingen op een andere manier te evalueren.  Daarenboven moet er ook nagedacht worden over de andere vakken. TALENT biedt met het uitgewerkte portfolio een uitgelezen kans om een eerste stap te zetten in het anders evalueren van de leerlingen. Geleidelijk kan het portfoliogebruik dan uitgebreid worden, in de eerste plaats naar leergebieden waarin naast kennis ook vaardigheden centraal staan.

 

Brede en permanente evaluatie (zelfreflectie, observatie …) vergt op het eerste zicht veel tijd. De leraar en de leerling evalueren immers op geregelde, korte tijdstippen. Het opbouwen van een portfolio kan (deels) vervangend werken voor klassieke toetsing. Dat betekent dat er geen extra tijd voorzien dient te worden voor (bepaalde) toetsmomenten en voor de verbetering ervan. In die zin vergt de brede en permanente evaluatie geen extra tijdsbesteding t.o.v. een klassieke toetsing van de leerling.

Het is erg moeilijk om goede woordenboekoefeningen te maken. Daar zijn twee redenen voor:

 

 • Je moet rekening houden met een groot aanbod woordenboeken die in de handel te krijgen zijn.
 • Je moet kinderen echte woorden laten opzoeken die intrinsiek wel boeiend genoeg zijn om te kennen. De oefening moet een tweeledige meerwaarde bieden. 

Voor TALENT vormt alvast één woordenboek de basis voor de methode: ‘Prisma Basisonderwijs woordenboek Nederlands’.

We zijn op zoek gegaan naar een woordenboek waarin de geselecteerde woorden terug te vinden waren en dat voldeed aan de volgende eisen:

 

 • geen ongepast woordgebruik
 • heldere uitleg voor de leerling
 • veelgebruikte zegswijzen en uitdrukkingen
 • compact
 • democratische prijs

Bij het vergelijken van verschillende woordenboeken zijn we uitgekomen bij de pocketversie van het Prisma pocketwoordenboek voor de basisschool, dat volgens ons het best aan deze criteria voldoet.

Word lid van een
groeiende community

In onze Facebookgroepen krijg je tips, kan je materialen uitwisselen en heb je de kans om vragen te stellen aan collega’s die net als jij met TALENT  werken.

Stel je vraag!