Ondersteuning bij: TALENT

Differentiëren op maat van elke leerling

Als leerkracht word je elk jaar ongetwijfeld geconfronteerd met heel wat niveauverschillen in jouw klasgroep. Naast de oefeningen in de taal- en spellingschriften, beschik je met TALENT over een uitgebreid aanbod aan materialen zodat je nog beter kan inspelen op de specifieke noden van elk kind.

Een aanbod op maat van elke leerling

TALENT biedt een waaier aan differentiatiemogelijkheden. En toch maak jij als leerkracht het verschil. Wij kennen jouw leerlingen niet, maar met TALENT willen we je met allerhande middelen ondersteunen en je zo toelaten om op maat te onderwijzen.

Tijdens een vorige tip gaven we tips bij het differentiatie- en evaluatieblok bij TALENT. Hier bekeken we hoe je met  behulp van de zelfevaluatiekaders en het portfolio een remediëringsvoorstel genereert op maat van jouw leerlingen.

Wat als het nog steeds niet lukt?

Wanneer de oefenmaterialen nog steeds onvoldoende aansluiten bij de mogelijkheden van een leerling, kan je vanaf het vijfde leerjaar aan de slag met de materialen voor curriculumdifferentiatie . Zo stem je het taalaanbod nog meer af op de mogelijkheden van de leerling. We baseren ons hiervoor op het verschil tussen de eindtermen en de leerplannen.

Wanneer de oefenmaterialen nog steeds onvoldoende aansluiten bij de mogelijkheden van een leerling, kan je vanaf het vijfde leerjaar aan de slag met de materialen van het IAC-traject . Zo stem je het taalaanbod nog meer af op de mogelijkheden van de leerling.

De naam individueel aangepast curriculum kan voor verwarring zorgen, aangezien het voor voor de meesten gekend staat als een aanbod op maat v.d. leerling met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs

TALENT maakt hier een bewuste keuze om ons differentiatieaanbod uit te breiden voor álle leerlingen die een aanbod op maat nodig hebben. We hebben de term individueel curriculum dan ook heel letterlijk opgevat. We baseerden ons hiervoor op het verschil tussen de eindtermen en de leerplannen.

Dit zijn de minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor onze leerlingen. Hiermee wordt bedoeld: een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Om het getuigschrift lager onderwijs te behalen, moet een leerling op het einde van het zesde leerjaar minstens de eindtermen bereiken.

De decretale eindtermen worden geconcretiseerd en uitgewerkt in verschillende leerplannen. De daarin opgenomen leerplandoelen en leerlijnen zijn bedoeld als de te zetten stappen om de eindtermen te behalen.

Een leerplandoel gaat vaak verder of wordt meer geconcretiseerd dan de eindterm. Sommige oefeningen kunnen dus weggelaten worden omdat het gekoppelde leerplandoel meer vraagt dan de eindterm. 

Aan de slag met de materialen voor curriculumdifferentiatie

In de handleiding verwijzen we op het einde van de les telkens naar de differentiatiemogelijkheden volgens het viersporenbeleid. 

Voor de lessen spelling en taaldenken vermelden we wanneer er aangepaste oefenmaterialen beschikbaar zijn. Deze materialen worden gewoonlijk ingeschakeld wanneer een leerling -eventueel tijdelijk of voor een bepaald onderdeel– onvoldoende geholpen is met de (remediërings)werkbladen en de tips uit de handleiding. 

Bij deze lessen werd ook een volledig aangepaste lesgang uitgewerkt. In de samenhang van de aangepaste les hebben we telkens geduid wat de verschillen zijn met de basisles.

Wanneer blijkt dat, ondanks alle inspanningen, een leerling enkel de inhoud van de aangepaste les verwerkt, dan weet je dat (een) bepaalde eindterm(en) niet werd(en) behaald. 

Waar vind ik de materialen voor curriculumdifferentiatie terug?

Je vindt de materialen en de aangepaste lesgang vanaf het vijfde leerjaar terug in de map curriculumdifferentiatie of bij de module differentiëren en oefenen op Bingel. 

Zijn er aangepaste toetsen beschikbaar?

Omdat we deze leerlingen niet willen belasten met extra toetsen, worden geen aparte toetsen voor spelling en taaldenken aangeboden die aansluiten op het oefenniveau van curriculumdifferentiatie. Je kan de leerling beoordelen:

Kan een leerling zijn getuigschrift behalen?

Een leermiddel bepaalt nooit de beslissing over het al dan niet uitreiken van een getuigschrift. Deze beslissing behoort enkel de klassenraad toe. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klassenraad om af te wegen of een leerling de eindtermen voor de verschillende leergebieden in voldoende mate bereikt heeft. 

Bovendien wordt deze beslissing pas op het einde van de lagere school genomen, en dit rekening houdend met de totale ontwikkeling van de leerling.

Meer tips zoals deze lezen?

Benieuwd welke specifieke tips we nog meer hebben uitgewerkt? Bezoek dan onze specifieke ondersteuningspagina bij TALENT voor meer tips zoals deze.

Gestart met een nieuw leermiddel?

Starten met een nieuwe methode vraagt om de nodige inwerktijd. Toch sta je er niet alleen voor! Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks.