Ondersteuning bij: TALENT

Leergebiedoverschrijdend werken met TALENT

Zijn jullie op zoek naar manieren om leergebiedoverschrijdend te werken op school? Dan zet TALENT jullie hierbij op weg. We linkten enkele thema's aan die van onze uitgave wereldoriëntatie, Op verkenning. Daarnaast werkten de auteurs in elk leerjaar 3 miniprojecten uit waarin taal, wiskunde, wereldoriëntatie en muzische vorming samenhangend aan bod komen. Zo maak je samen taal, ook in andere leergebieden!

Link met wereldoriëntatie

Door de koppeling van minstens 3 thema’s aan de thema’s van onze uitgave wereldoriëntatie Op verkenning bieden we kansen om breder thematisch te werken in de lessen taal en wereldoriëntatie. Dit maximaliseert niet alleen de leertijd, maar geeft extra oefenkansen voor het toepassen van leesstrategieën en woordenschat.

De bundels van Op verkenning kunnen individueel aangekocht  en ingezet worden. Zo gebruik je enkel de thema’s die je nodig hebt om het taalthema en jouw lessen wereldoriëntatie gelijk te laten lopen voor geïntegreerde leerkansen.

Projectmatig werken

Hoe ga ik met de projectbundels aan de slag?

Naast de 9 thema’s biedt TALENT 3 miniprojecten aan van 1 week waarin je leergebiedoverschrijdend kunt werken. Met deze projecten start je vanuit een talige insteek en werk je aan andere leergebieden, waaronder wereldoriëntatie, wiskunde, muzische vorming, media …

Aangezien er geen nieuwe leerinhouden aan bod komen in de projectbundels, zijn deze optioneel. Toch hebben we voldoende ruimte in het jaarplan voorzien om deze projectbundels aan bod te laten komen. Je mist, buiten veel leerplezier, geen nieuwe leerstof als je ze toch niet zou behandelen in de klas.

We kenden zelf een volgorde toe op basis van de leerstof die eerder aan bod kwam, het tekstniveau, de stapsgewijze opbouw in opdrachten …  Toch staat het je vrij om deze projectbundels op een ander moment van het schooljaar in te plannen.

Voor het tweede leerjaar bewaakten we dat er in de eerste bundel nog geen lange tekstfragmenten aan bod komen. Ook in de tweede bundel ligt het accent meer op het beleven, luisteren en spreken dan op het lezen en schrijven.

Welke inhouden komen aan bod in de projectbundels?​

De volgende miniprojecten komen gedurende de lagere school aan bod:

Om iedereen enthousiast te maken om met de projectbundels aan de slag te gaan, stelden we voor elk leerjaar een overzicht op dat samenvat welke activiteiten aan bod komen en naar welk toonmoment elke projectbundel toewerkt. 

Op zoek naar het overzicht van jouw leerjaar? Je kan dit terugvinden bij de downloads op Bingel.

Meer tips zoals deze lezen?

Benieuwd welke specifieke tips we nog meer hebben uitgewerkt? Bezoek dan onze specifieke ondersteuningspagina bij TALENT voor meer tips zoals deze.

Gestart met een nieuw leermiddel?

Starten met een nieuwe methode vraagt om de nodige inwerktijd. Toch sta je er niet alleen voor! Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks.