Ondersteuning bij: TALENT

Hoe doe ik aan permanente evaluatie met TALENT?

Naast de toetsen aan het einde van het thema, voorziet TALENT een aantal observatiefiches, evaluatieformulieren, communicatiemodellen en schrijfkaarten die je kan inzetten voor onderdelen die vallen onder permanente evaluatie (schrijven, spreken, lezen, luisteren, ...). In deze tip overlopen we hoe je dat juist kan doen.

Materialen voor de leerkracht

Observatiefiches (schrijven en spreken)

Voor goed taalonderwijs is het noodzakelijk om de productieve opdrachten van de leerlingen op regelmatige basis in kaart te brengen en hun vorderingen op te volgen. Met onze observatiefiches kan je de evolutie van elke leerling inzichtelijk maken.

Bij het werken met een observatiefiche focus je niet op het eindproduct, maar vooral op de weg ernaartoe en op de (deel)vaardigheden die nodig zijn om tot het eindresultaat te komen. Met onze observatiefiches krijg je ook (meer) inzicht in de talige, emotionele, cognitieve, sociale en motivationele factoren. Ze vormen dus het uitgelezen instrument om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen en bij te sturen. 

Evaluatiefiches (schrijven, spreken en lezen)

Wie breed evalueert, zal gebruikmaken van verschillende soorten evaluatie. Elke evaluatievorm brengt andere aspecten van het leerproces in kaart. Het observeren is één van de mogelijkheden. Een evaluatiefiche helpt je om het observeren planmatig uit te kunnen voeren.

Onze evaluatiefiches bieden heel wat voordelen.

Communicatiemodellen (schrijven, spreken, luisteren, lezen)

Voor schrijven, spreken, luisteren en lezen bieden we ook specifieke communicatiemodellen aan. Ze hebben als doel om de volledige communicatie te observeren. Dit doen we aan de hand van negen vragen

Zo kan je ze op elke communicatiesituatie toepassen en ze gebruiken om een taalhandeling voor te bereiden, te begrijpen en te evalueren. Zo bekijk je het taalgebruik altijd in zijn totale, reële context.

De negen vragen zijn de volgende:

Materialen voor de leerling

Schrijfkaarten en evaluatie

Om leerlingen te ondersteunen bij het uitvoeren van verschillende schrijfopdrachten, beschikken we over een aanbod aan hulp- en (zelf)evaluatiebladen per tekstsoort. Deze bieden we aan voor het schrijven van een brief, artikel, instructie, e-mail, uitnodiging, verslag en verhaal. 

Bovendien kunnen de leerlingen de kaarten, net zoals ze gewoon zijn vanuit het taalschrift, ook als checklist gebruiken om te kijken of hun opdracht wel voldoet aan alle afspraken. 

Meer tips zoals deze lezen?

Benieuwd welke specifieke tips we nog meer hebben uitgewerkt? Bezoek dan onze specifieke ondersteuningspagina bij TALENT voor meer tips zoals deze.

Gestart met een nieuw leermiddel?

Starten met een nieuwe methode vraagt om de nodige inwerktijd. Toch sta je er niet alleen voor! Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks.