Ondersteuning bij: TALENT

Herhalen voor de toets a.d.h.v. het portfolio

Differentiëren na de toets is goed, maar herhalen vóór de toets is eigenlijk veel beter. Benieuwd hoe je aan de slag gaat met het portfolio om te differentiëren voor de toets? Via deze tip geven we je nog enkele handige tips mee en overlopen we hoe je aan het evaluatieblok begint.

Herhalen voor of differentiëren na de toets?

Beide opties zijn goed. En misschien maak jij wel jouw mix van beide: nu eens vóór, dan eens na?

Herhalen voor de toets

Zet je aan de hand van het portfolio in op het herhalen vóór de toets?

Differentiëren na de toets

Kies je voor extra remediërings- en verrijkingsmateriaal ná de toets?

Differentiatie voor de evaluatie

TALENT gelooft sterk in het extra ondersteunen (preventie) van leerlingen voor ze geëvalueerd worden. Daarom kozen we ervoor om het differentiatieblok voor het evaluatieblok te plaatsen om een zo goed mogelijk resultaat bij de leerlingen te behalen.

Zelfevaluatie

Op het einde van een taalles beoordelen de leerlingen hun geleerde talige vaardigheden en kennis, maar geven ze ook aan hoe ze aspecten als samenwerken, overleggen … hebben ervaren.

Aan de slag met het portfolio

Het zelfevaluatiekader is de basis om het portfolio op te bouwen. Op basis van de zelfevaluaties van de leerlingen en jouw observaties, kan je als leerkracht in het portfolio aanduiden welke leerlingen welke leerstof (on)voldoende beheersen.

Wanneer een leerling een bepaalde ontwikkelstap niet genomen heeft, kan je het portfolio gebruiken om een selectie te maken uit het beschikbare differentiatiemateriaal. Het portfolio geeft duidelijk weer waar er nog kansen liggen voor die specifieke stap. Als leerkracht heb je dan altijd de keuze om:

De leerstof die wel voldoende beheerst is, kan je uitbreiden met coöperatieve en functionele taaltaken of met de taak zelfstandig werk.

Een aanbod klaarzetten op maat van de leerling

We bieden zowel oefeningen op papier als Bingeloefeningen aan. Die laatste hebben als voordeel dat je niet zelf moet corrigeren.  In het Differentiatieblok kan je leerlingen individueel of in groep aan de slag laten gaan met:

Dankzij de module differentiëren en oefenen ken je opdrachten meteen toe aan één of meerdere leerlingen. Dit vermindert je voorbereidingswerk aanzienlijk. Klik hier om te kijken hoe je hiermee aan de slag gaat.

Evalueren op het einde van het blok

Welke toetsen kan je gebruiken? En waar vind je ze?

De toetsen en correctiesleutels vind je terug in de zorg- en evaluatiemap (op papier) of in de module toetsen, remediëren en verrijken op Bingel. Aan het einde van elk thema bieden we de volgende toetsen aan:

Bovendien voorziet TALENT een aantal observatiefiches die je als kijkwijzer kan inschakelen voor onderdelen die vallen onder permanente evaluatie (schrijven, spreken, lezen, luisteren, …).

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je op het einde van het blok alle toetsen gaat afnemen. Hier heb je namelijk niet voldoende tijd voor. Je bepaalt zelf welke toetsen je wilt afnemen in functie van je klasgroep.

Remediërings- en verrijkingsvoorstellen op maat

Wanneer je de resultaten van de toets ingeeft in de Evaluatiemodule op Bingel, is de kans groot dat je hier een uitroepteken bij ziet staan. Dit komt omdat TALENT herhaalt voor de toets in plaats van remedieert na de toets.

Enkel bij het maken van het controledictee krijg je, na het invullen van de resultaten en een foutenanalyse, een remediërings- en verrijkingsvoorstel op maat van elke leerling. Hoe je hiermee aan de slag gaat, komt aan bod in een volgende starterstip.

Info en puntenverdeling bij elke toets

Je vindt meer info over de puntenverdeling terug in de lesgang van elke toets. Deze vind je terug in de zorg- en evaluatiemap of in de module toetsen, remediëren en verrijken op Bingel.

Bijhorende fragmenten bij de toets

De bijhorende luister- en kijkfragmenten en voorleesteksten vind je in de zorg- en evaluatiemap of open je rechtstreeks vanuit het bordboek (zorg- en evaluatiemap).

Meer tips zoals deze lezen?

Benieuwd welke specifieke tips we nog meer hebben uitgewerkt? Bezoek dan onze specifieke ondersteuningspagina bij TALENT voor meer tips zoals deze.

Gestart met een nieuw leermiddel?

Starten met een nieuwe methode vraagt om de nodige inwerktijd. Toch sta je er niet alleen voor! Wij ondersteunen jou doorlopend met handige tips en tricks.