Wij vinden handvatten om onze uitgaven Nederlands voor het basisonderwijs te versterken in het rapport ‘Sleutels voor effectief begrijpend lezen, inspiratie voor een eigentijdse didactiek in het basisonderwijs (VLOR 2019)’.

In deze publicatie reiken onderzoekers van Centrum voor Taal en Onderwijs en de UGent 5 didactische sleutels aan om het begrijpend leesonderwijs op de klasvloer te versterken:

  1. functionaliteit,
  2. interactie,
  3. strategie-instructie,
  4. leesmotivatie,
  5. transfer.

TALENT

TALENT is ontwikkeld met elk van de 5 sleutels voor begrijpend lezen als leidraad. Leer hoe TALENT leerkrachten groeikansen biedt in het toepassen van de sleutels.

Tijd voor Taal - accent

Leer hoe Tijd voor Taal – accent de implementatie ondersteunt en groeikansen biedt voor de sleutels voor begrijpend lezen. 

Tijd voor Taal accent Taalmethode

Nieuwsbegrip

nieuwsbegrip

Ontdek hoe Nieuwsbegrip de vijf sleutels voor begrijpend lezen hanteert.

ik lees met hup en aap

Bij ‘ik lees met hup en aap’ ligt de klemtoon hoofdzakelijk op het verwerven van de leestechniek. Maar er wordt niet alleen ingezet op het coderen van de geschreven taal maar ook op het begrijpen van de geschreven taal.

ik lees met hup en aap, methode aanvankelijk lezen

BiB-BoX

BiB-BoX
Leessets met boekjes op verschillende AVI-niveaus die ook op Bingel gelezen kunnen worden. Door te lezen op het correcte AVI-niveau vergroot de leesmotivatie van leerlingen en zetten ze sneller stappen in het begrijpend lezen.

Boektoppers

Boektoppers

Jaarlijks de mooiste selectie kinderboeken en jeugdboeken. De boeken sluiten nauw aan bij de interesses en leefwereld van de kinderen. Dat vergroot hun leesmotivatie en versterkt het begrijpend lezen.