Summatieve evaluatie bij TALENT

Summatieve toetsen

Welke summatieve toetsen biedt TALENT aan?

Na thema 4 en thema 9 zijn er summatieve toetsen voorzien. Die toetsen het langetermijngeheugen van de leerlingen. Er zijn summatieve toetsen voor:

  • begrijpend lezen fictie,
  • begrijpend lezen non-fictie,
  • taaldenken (incl. betekenissen),
  • luisteren.

Voor spelling voorzien we naast de wekelijkse signaaloefeningen en themadictees ook controledictees na thema 3, 6 en 9.

BELANGRIJK:

TALENT voorziet geen summatieve toetsen voor creatief schrijven en sprekenWel vind je op Bingel handvatten voor het evalueren van deze taken.

Wanneer neem ik de summatieve toetsen af?

Aangezien de summatieve toetsen optioneel zijn, voorzien we geen extra toetstijd in de planning van TALENT. Je kan de toetsen afnemen in één van de bufferweken van de methode of tijdens de projectweek. Deze zijn telkens voorzien in de planning.

Behandelde je thema 4 nog niet volledig in de klas? Geen probleem! De summatieve toets taaldenken (incl. betekenissen) kun je perfect gebruiken op voorwaarde dat je de lesinhoud uit thema 4 aanpast.

Summatieve toetsen op Bingel

Waar vind ik de summatieve toetsen terug?

De summatieve toetsen vind je bij thema 4 en thema 9:

  • op papier in de zorg- en evaluatiemap B en C
  • op Bingel onder de differentiatie- en evaluatiemodule.
Je kan hier ook meteen de lesgang bij de toetsen downloaden. Daarin vind je ook het voorstel tot puntenverdeling terug.

Kan ik aanpasbare toetsen in Word-bestand downloaden?

Omdat de toetsen digitaal beschikbaar zijn, ook als Word-document, kun je de toetsen aanpassen als je dat nodig vindt. Je kan deze terugvinden bij de downloads op Bingel.

Waar vind ik de luisterfragmenten en de transcriptie bij de luistertoets?

De luisterfragmenten vind je telkens terug:

  • in het bordboek van de zorg en evaluatiemap B

De transcriptie van het luisterfragment vind je terug:

  • in het bordboek van de zorg en evaluatiemap B
  • bij de lesgang van de toetsen.

Toch nog een vraag? Stel ze dan rechtstreeks aan het TALENT-team via talent@vanin.be

Scroll naar top