talent

Samenhangende taallessen voor een motiverende taalaanpak

Op zoek naar een manier om je leerlingen nog meer te motiveren voor je taallessen en nog meer leerwinst te boeken? TALENT maakt je taallessen samenhangend op verschillende manieren: niet alleen de taaldomeinen worden aan elkaar gelinkt, maar ook de lessen bouwen op elkaar voort. Daarnaast biedt TALENT je ook leergebiedoverschrijdend volop mogelijkheden waardoor je transfer kunt realiseren en zo de taalvaardigheid van je leerlingen nog extra stimuleert. Hoe dat in zijn werk gaat? Wij zetten de drie belangrijkste niveaus van samenhang alvast op een rij.

Samenhang binnen de methode

In TALENT is een leesles niet gewoon een leesles en een schrijfles niet gewoon een schrijfles. Door de contextuele aanpak en de samenhang van de domeinen krijg je activiteiten die betekenisvol en waar mogelijk ook functioneel zijn.

De eerste laag van samenhang zit vervat in de basismaterialen van TALENT. De domeinen lezen, luisteren, spreken en schrijven werden niet uitgewerkt als aparte lessen, maar komen samenhangend aan bod in de ‘taalvaardigheidslessen’. Elk thema bestaat uit vier lessen taalvaardigheid waarin alle domeinen evenwichtig aan bod komen. Bovendien bouwen de vier lessen op een logische manier op elkaar voort. Zo diep je niet enkel het thema uit, maar werken de leerlingen ook aan een functioneel eindproduct.

TALENT in de praktijk.
Hoe de samenhang in de lessen van TALENT exact werkt, leggen we best uit aan de hand van een voorbeeld. Je leerlingen lezen een fictietekst over een meisje dat wil leren vliegen. Daarna komt een informatieve tekst aan bod over de ambitie van de mens om te kunnen vliegen en de geschiedenis van de luchtvaart. De leerlingen ontdekken in groepen verschillende soorten vliegtuigen, stellen er vragen over en bundelen de informatie die ze verzamelen op fiches. En wat blijkt? Als ze die fiches samenleggen, hebben ze een zelfgemaakt kwartetspel dat ze in groep kunnen spelen.

Het toewerken naar een functioneel eindproduct – zoals het kwartetspel in het voorbeeld – is een basisprincipe in de thema’s van TALENT. Naast de samenhang binnen de taallessen biedt TALENT bovendien nog verdergaande samenhang tussen de leergebieden.

Samenhang tussen TALENT en Op verkenning

Bij het uitvoeren van de thema’s in TALENT kan je kiezen voor een tweede laag van samenhang. In minstens drie thema’s per leerjaar leggen we namelijk de link met de thema’s uit onze methode wereldoriëntatie ‘Op verkenning’. Zo kan je taal en wereldoriëntatie met elkaar verbinden en draag je niet alleen de inhoud over, maar ook de strategieën. Bovendien win je er tijd mee. Een win-win-winsituatie, dus.

Samenhang in leergebiedoverkoepelende miniprojecten

Als je je lessen op nog meer manieren met elkaar wil verbinden, kan je met TALENT kiezen voor een nog meer verregaande vorm van samenhang. TALENT biedt voor elk leerjaar drie miniprojecten van één week waarin taal, wereldoriëntatie, wiskunde, muzische vorming en media samenhangend aan bod komen. De miniprojecten zijn facultatief, maar sterk aan te raden omdat ze de leerinhouden van verschillende domeinen met elkaar verbinden. Bovendien werken ze extra motiverend voor de leerlingen, omdat ze zelf verbanden kunnen leggen met kennis die ze al hebben.

leergebiedoverkoepelende miniprojecten

Moet dat allemaal meteen?
Nee.

Uiteraard kan je ook in je keuze groeien. Je kunt bij de start met TALENT kiezen voor de basislaag en gaandeweg de andere niveaus van samenhang implementeren.

Meer weten over TALENT?
Schrijf je snel in voor onze allereerste virtuele VAN IN-dag en ontdek alles over onze nieuwste methodes. Of ga naar de website.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Reageer hier en beschrijf in een dichterlijke lijn, hoe gezellig het in jouw klasje wel kan zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top