Het IAC-traject van TALENT.

Waarop baseren we ons?

Decretale eindtermen

Dit zijn de minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor onze leerlingen. Met minimumdoelen wordt bedoeld: een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Om het getuigschrift lager onderwijs te behalen, moet een leerling op het einde van het zesde leerjaar minstens de eindtermen bereiken.

Koepelgebonden leerplannen

De decretale eindtermen worden ‘geconcretiseerd’ en uitgewerkt in verschillende leerplannen. De daarin opgenomen leerplandoelen en leerlijnen zijn bedoeld als ‘te zetten stappen’ om de eindtermen te (kunnen) behalen.

Een leerplandoel gaat vaak verder of wordt meer geconcretiseerd dan de eindterm. Sommige oefeningen kunnen dus weggelaten worden omdat het gekoppelde leerplandoel meer vraagt dan de eindterm. 

Het individueel aangepast curriculum

Hoe doet TALENT aan curriculumdifferentiatie?

 • Vanaf het vijfde leerjaar.
 • Voorbereiden op een vlotte overgang naar 1B.
 • Toewerken naar een getuigschrift behaalde doelen.
 • Aangepast oefenmateriaal voor spelling en taaldenken.

Waarom kiezen jullie voor de naam IAC?

De naam individueel aangepast curriculum is voor de meesten gekend als “een aanbod op maat van een leerling met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs”. TALENT maakt hier een bewuste keuze om ons differentiatieaanbod uit te breiden voor álle leerlingen die een aanbod op maat nodig hebben. We hebben de term individueel curriculum dan ook heel letterlijk opgevat.

We bieden dus aangepaste lessen aan met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs. Voor deze leerlingen wordt een getuigschrift behaalde doelen nagestreefd. Die leerlingen oefenen dezelfde leerstof op een gemakkelijker niveau.

Hoe ga ik aan de slag met het IAC-traject?

In de handleiding verwijzen we op het einde van de les telkens naar de differentiatiemogelijkheden volgens het viersporenbeleid.  We vermelden steeds wanneer er aparte verwerkingsmaterialen beschikbaar zijn voor leerlingen met een aangepast curriculum. In de samenhang van de aangepaste les staat telkens geduid wat de verschillen zijn met de basisles.

Een les uit de handleiding:
Dezelfde les uit de map curriculumdifferentiatie:

Welke materialen kan ik hiervoor inzetten?

HANDLEIDING:
 • Aparte lesgang uitgewerkt voor elke les uit het IAC-traject.
 • In de map curriculumdifferentiatie of bij de downloads op Bingel.
OEFENEN:
 • In de map curriculumdifferentiatie of bij de downloads op Bingel.
 • Vervangen oefeningen uit het werkschrift.
 • Streven doelen v.h. vierde leerjaar na m.b.t. taaldenken en spelling.
 • Volgen de nummering van de lessen in het werkschrift.
EVALUATIE:
 • Geen thema- en summatieve toetsen voorzien voor IAC-traject.
 • Beoordeling kan voor spelling vanuit het partnerdictee.
  Voor taaldenken kan dit vanuit de les die de leerling volgt.
 • Op deze manier kan je aantekenen in welke mate de inhoud beheerst is.

Toch nog een vraag? Stel ze dan rechtstreeks aan het TALENT-team via talent@vanin.be

Scroll naar top