VAN IN-dagen presentaties

Reken Maar!

Reken Maar!

De nieuwe wiskundemethode Reken Maar!  ondersteunt jou in het kader van de nieuwe uitdagingen en vernieuwingen in het onderwijs.
Reken Maar! staat voor:

 • een brede waaier aan mogelijkheden voor zorg op alle niveaus
 • een uitdaging en het plezier voor élke leerling
 • aandacht voor de persoonsgebonden ontwikkeling
 • beschikbare materialen, zowel op papier als digitaal, die je naar keuze flexibel kan inzetten in je klaseigen situatie

TALENT

TALENT zet in op leerrijk taalonderwijs met taaltaken, gemotiveerde leerlingen en een goed ondersteunde leerkracht aan het roer. TALENT maakt je taalles samenhangend, functioneel, coöperatief en leuk. Zo wordt elke leerling taalvaardig! Kom kennismaken met TALENT en leer hoe TALENT

 • zorg en ondersteuning biedt op alle niveaus (zowel taalzwakke als taalsterke leerlingen krijgen de ondersteuning die ze verdienen)
 • leerlingen blijvend motiveert en uitdaagt met leuke opdrachten, leesteksten op hun niveau …
 • linken legt naar andere leergebieden / ontwikkelvelden en daarbij het taalonderwijs versterkt
 • jou als leerkracht ondersteunt in alle aspecten van jouw rol.

ik lees met hup en aap

Deze nieuwe methode aanvankelijk lezen zorgt voor grote taalsprongen.
Samen met hup en aap leren de leerlingen op een eenvoudige manier écht lezen en schrijven. Het uitgebreide lesmateriaal biedt een optimale ondersteuning van de leerkracht. Zo gaat de hele klas vlot aan de haal met taal.

IJsbrekers

Wiskunde volgens de ijsbergrekenen-didactiek. IJsbrekers bouwt op een doordachte en gevarieerde manier aan het wiskundig inzicht, de wiskundige vaardigheden, de parate kennis én het redeneervermogen van alle leerlingen.

Op verkenning

Op verkenning (in het verkeer)

Tijdens deze sessie verkennen we de voordelen van wereldoriëntatie op themabasis:

 • Doelgericht: een duidelijk kader voor het behalen van de eindtermen en leerdoelen van vandaag en morgen.
 • Flexibel: haalbare lessen, ruimte voor invulling naar keuze.
 • Fun: échte WO. Boeiende, activerende thema’s voor betrokken en enthousiaste leerlingen.
Bingel logo

Bingelsessie voor schoolbeleid (directies en zorgco's)

In deze sessie voor directies, zorgcoördinatoren en beleidsondersteuners kom je te weten hoe Bingel de school en het schoolteam kan ondersteunen.
We nemen je mee doorheen de Bingeloplossingen die zorgen voor meer leerwinst en minder planlast. Deze thema’s komen aan bod:

 • Effectieve zorgaanpak
 • Evalueren en rapporteren op maat van de school
 • Project- en doelmatig werken
 • Stimuleren van eigenaarschap
 • Gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren en lesgeven
Bingel logo

Bingel Planner, Bingel Zorg en Bingel Evaluatie voor leraars

In deze sessie ontdek je hoe gebruiksvriendelijk en flexibel de Bingel modules Planner, Zorg en Evaluatie voor de leerkracht zijn, en hoe je er op maat van jouw leerlingen, klasgroep of zorggroep mee aan de slag kan.

Deze thema’s komen aan bod :

 • Planner : gepersonaliseerde les- en activiteitenfiches, doelenkoppeling en -rapportering, aandacht voor ‘focus’ en ‘reflectie’, weekplanning maken en delen
 • Zorg: overzichten op leerling- en groepsniveau, gebruik van filters, werken met zorggroepen, de tijdlijn, ingave van notities en observaties, werken met redelijke aanpassingen
 • Evaluatie: schooleigen volgsystemen opzetten, werken met voorgedefinieerde volgsystemen, volgsysteem op basis van je eigen leeplan, integratie met andere Bingelmodules
Bingel logo

Bingelmarkt: Leesplezier, Leerplezier, Bordboek en differentiatie op maat

Differentiatie op maat

Scroll naar top